Newsletter 3/2023

with Žádné komentáře

 | 

1. 3. 2023, 8:07
Novinky pro březen 2023

Milí studenti, kolegové a přátelé,

přinášíme vám pravidelný měsíční newsletter OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz

 

Co se událo…


Proběhl PhD workshop

Jedná se o jeden ze záchytných bodů našeho doktorského programu, kdy studenti 2. ročníku během 15 minut představují v angličtině svůj projekt, a to nejen odborné komisi, ale také širšímu publiku.

Včasné představení dosavadních výsledků a přiblížení plánů do budoucna pomáhá včas zachytit a řešit případná slabší místa projektů, díky široké diskuzi je také možné nahlédnout problematiku z jiných pohledů. Každý student následně dostane osobní zpětné vazby.

Mgr. Barbora Hutečková prezentovala svůj projekt zaměřený na studium buněčného osudu v ektodermálních plakodách ústní dutiny.

Mgr. Antónia Mikulová se během doktorského studia zajímá o inhibici casein kinázy 1 (CK1), a to v kontextu léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL).

Mgr. Jiří Petráš se ve svém projektu zabývá vlivem polyaromatických sloučenin a jejich metabolitů na buněčný metabolismus.

Mgr. Miriam Sandanusová se zabývá bakteriálními extracelulárními vezikuly (EV) v souvislosti se zánětlivými onemocněními trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).

Mgr. David Vysloužil se v rámci svého PhD projektu zaměřuje na primání cilium, konkrétně se svými experimenty snaží objasnit úlohu genu/enzymu Tau-Tubulin Kinázy 2, klíčového regulátoru procesu vzniku cilií.


2022 CELLIM Best Image Contest

Cellular Imaging Core Facility (CEITEC) vyhlásilo vítěze třetího ročníku Cellim Microscopy Picture Contest 2022. Náš zástupce Mgr. Štěpán Čada sice nevyhrál hlavní cenu, i tak ale získal krásných 350 hlasů a jeho snímek leukemické buňky je překrásný.
Proběhla studentská konference Neural Crest and Cranial Placodes 2023

Ústav experimentální biologie a Přírodovědecká fakulta MU finančně podpořili konání semináře v rámci Gordon Research Conference (GRC). GRC byla založena v roce 1931 a dnes pořádá téměř 400 konferencí ročně, od roku 1996 se ke konferencím přidaly také dvoudenní semináře.

Jedním z těchto seminářů byl také GRS: „Neural Crest and Cranial Placodes 2023“, který proběhl na konci února v Itálii. Na jeho organizaci se podílel náš spolupracovník dr. Peter Fabian. Tematické semináře jsou zaměřeny zejména na sdílení zkušeností se studenty a postdoky. Jedná se o jedinečnou vědeckou zkušenost, která může účastníkům pomoci se profesionálně posunout. Jak říká o seminářích sám Peter: „Je to festival vědy ve vašem oboru, kde potkáte své vědecké hrdiny, diskutujete o nápadech a vytváříte si nové vztahy. Pokud vás zajímá věda a přemýšlíte o PhD nebo postdoku, účast na GRS by měl být jeden z vašich cílů.“.Nepropásněte
Program semináře EBŽI – březen 2023

seminář probíhá každou středu v 10:00 v místnosti B11/306

1. 3. dr. Vladimír Rotrekl (Biologický ústav LF MU): představení laboratoře a tématu Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cell; Marcela Buchtová: Jak přednášet

8. 3. dr. Stanislava Sladeček: Dánská zkušenost; Flesh talks*: Bačovská, Bryja, Fialková, König, Kučerová, Pechočiaková

15. 3. doc. Martin Anger (Ceitec, VÚVeL): představení laboratoře a tématu reprodukce savců; Flesh talks*: Linhartová, Lněničková, Majer, Matušů, Novotný, Salivarová

22. 3. dr. Tomáš Perečko (BFÚ, Oddělení buněčné biologie a radiobiologie): Hematopoietic acute radiation syndrome: mitigatory effects of nitro fatty acids; Flesh talks*: Dzubáková, Pospíšilová, Smolko, Svěchotová, Šindlerová, Vudiová

29. 3. soutěžní přednášky buněčné biologie: Fišer, Halasová, Harviščák, Holcová

 

*Flesh talks je formát krátkých, tříminutových prezentací témat DP studentů 4. ročníku. Rozřazení studentů je předběžné. Školitelé a případní konzultanti jsou na semináři vřele vítáni.Mendel lectures start at 5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno. Regular lectures start at 4 PM in B11/132.
Obhajoby doktorských prací

V pátek 3. března proběhne obhajoba doktorské práce Mgr. Martina Krkošky, který se ve svém studiu zabýval úlohou vybraných kináz v regulaci smrti nádorových buněk indukované chemorerapeutickými látkami a cytokinem TRAIL. Práce vznikala pod vedením doc. Aleny Hyršlové Vaculové na Biofyzikálním ústavu AV ČR. Obhajoba je veřejná, proběhne v pátek 3. března od 10:00 v B11/132.

V pátek 24. března proběhne obhajoba doktorské práce Mgr. Marka Kravce, který se zabýval novými regulačními mechanismy ve Wnt dráze. Práce vznikala pod vedením prof. Vítězslava Bryji na OFIŽ. Obhajoba je veřejná, proběhne v pátek 24. března od 11:15, netradičně v C03/117.

Příležitosti
Studentské stáže v Izraeli

Nadační fond Neuron a Nadační fond IOCB Tech otevírají první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Cílem programu je přenesení zahraničních poznatků do české vědy: vysokoškoláci budou v Izraeli pracovat na vlastním výzkumu a navíc poznají izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na aplikovaný výzkum, komercializaci a transfer.

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel jsou unikátní v tom, že studenti díky kontaktům a vazbám vytěží pro svojí práci maximum. Grant je otevřený od 10. ledna s uzavřením přihlášek 15. března, realizace stáží proběhne od května do září 2023.

Podmínkou pro získání grantu Neuron & IOCB Tech Internships in Israel je mimo jiné studium na české vysoké škole od 3. ročníku bakalářského programu po 1. ročník doktorandského studia bez ohledu na obor, doporučující dopis garanta české instituce, kladné vyjádření izraelského školitele (tzv. letter of intent), motivační dopis a návrh programu stáže.

Úspěchy
GAMU – podpora vynikajících diplomových prací

V letošní interní soutěži GAMU pro podporu vynikajících diplomových prací bylo finančně podpořeno 20 magisterských studentů napříč fakultami, mezi nimi také dva studenti našeho studijního programu.

Bc. Josef Bryja získal podporu na svou práci „Role proteinu genu 6 indukovatelného tumor nekrotizujícím faktorem v buněčné odpovědi na hyaluronan“, výzkum realizuje pod vedením doc. Lukáše Kubaly.

Druhou podpořenou je Bc. Martina Šindlerová s tématem „Charakterizace Ras indukovaných tumorů na modelu Drosophila melanogaster„, svůj výzkum provádí pod vedením doc. Pavla Hyršla.

Oběma oceněným gratulujeme!

Ze života OFIŽ…

Během prvních měsíců roku 2023 proběhl na OFIŽ generální úklid a reorganizace, oslavili jsme (ne)jedno jubileum, narodily se dvě OFIŽ děti. Komunitní OFIŽ život posílily herní večery, pub kvíz nebo společné výlety – vřelý dík organizátorům!

© 2023
Masarykova univerzita