Aktualizované informace k vypracování závěrečných prací

with Žádné komentáře
Milí studenti,
aktualizované pokyny pro vypracování závěrečných prací pro rok 2020 najdete zde.
Kvůli koronavirové situaci Ústav experimentální biologie přistoupil k odkladu termínu odevzdání diplomových prací, nově stanoveným termínem pro odevzdání diplomových prací je 11. červen.
U bakalářských prací se termín odevzdání nemění.