Článek Míši Gregorové o léčbě chronické lymfocytární leukémie v časopise Živa

with Žádné komentáře
Naší absolventce Mgr. Michaele Gregorové vyšel článek v novém čísle časopisu Živa, populárně vědeckém časopise přinášejícím příspěvky z biologických oborů.
Míši publikovali její článek „Budoucnost v léčbě chronické lymfocytární leukémie? Inhibice kasein kinázy 1“, což je téma, kterému se věnovala v rámci své bakalářské i diplomové práce v laboratoři prof. Vítězslava Bryji.
Gratulujeme k publikačnímu úspěchu a přejeme Míši hodně štěstí na jejím novém pracovišti – University of Bristol (UK), kde nyní pokračuje v doktorském studiu a zabývá se výzkumem tropické horečky dengue.
https://ziva.avcr.cz/