Newsletter OFIŽ pro říjen 2021

with Žádné komentáře

     

OFIŽ: novinky pro říjen 2021

Milí studenti, kolegové a přátelé OFIŽ,

přinášíme první newsletter v podzimním semestru, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, můžete psát na lus@sci.muni.cz.

Program semináře EBŽI – říjen 2021

Bi3332, Bi7603, Bi9605 – seminář probíhá každou středu, v místnosti B11/306:

  • 6. 10.: Host absolvent: Mgr. Jakub Berka, aplikační specialista v Siemens Healthineers
  • 13. 10.: dr. Pavel Dobeš: Akreditované kvalifikační kurzy (AKK), Mgr. Nikodém Zezula: Specifika práce se zvířaty
  • 20. 10.: prof. Jiřina Hofmanová: Etika vědecké práce, doc. Marcela Buchtová: Jak přednášet
  • 27. 10.: Mgr. Diana Sekach: Molekulární mechanismy segregace chromozomů v oocytech a časných embryích savců (anglicky; PGS od doc. M. Angera)

Program Life Sciences semináře

Úspěchy

Ocenění NF Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu pro Vítězslava Bryju, Kamila Parucha & Radoslava Trautmanna

Nadační fond Neuron v úterý 28. září v panteonu Národního muzea udělil ceny Neuron.

Ocenění se udělovala v kategoriích celoživotní přínos vědě, mladí nadějní vědci a nově také v kategorii mimořádné propojení vědy a byznysu.

A právě Cenu za mimořádné propojení vědy a byznysu získali Vítězslav Bryja, Kamil Paruch a Radoslav Trautmann za jejich práci na vývoji inhibitorů kasein kinázy 1, které se ukazují být nadějnými budoucími léčivy dvou typů leukémií – chronické lymfocytární leukémie a akutní myeloidní leukémie. V letošním roce společnými silami s podporou Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity založili akademickou spin-off firmu CasInvent Pharma, která má za cíl posunout vyvíjené inhibitory blíže ke klinickému testování a tedy blíže k reálnému využití vyvinutých inhibitorů pacienty.

Více si o jejich výzkumu můžete přečíst v článku NF Neuron.

Pozvánky

Prague Symposium on Cancer Metabolism

We are thrilled to announce the second edition of the Prague Symposium on Cancer Metabolism, an international event organized by CLIP – Childhood Leukemia Investigation Prague at the Second Faculty of Medicine, Charles University. We aim to gather scientists from the research field of cellular and cancer metabolism.

Date & Venue: October 20, 2021, Pelouch lecture hall, Prague

Příležitosti

Soutěž Wernera von Siemense

Právě probíhá sběr nominací v soutěži Wernera von Siemense hned v několika kategoriích:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu

Neváhejte se sami přihlásit, neváhejte nominovat své studenty či doporučte studenta přímo organizátorům soutěže, kteří jej následně osloví. Výhra je spojena se štědrou finanční odměnou.

Termín pro podání přihlášek: 30. 11. 2021

CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje!

CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Termín pro podání žádostí: 15. 10. 2021

 

Letní škola pro zahraniční studenty – sběr návrhů témat

Máte jako školitel zájem o zapojení studentů ze zahraničí do výzkumu ve vaší laboratoři v rámci letní školy?

Právě probíhá sběr návrhů témat, do kterých by se studenti v rámci letní školy mohli zapojit.

Školitel by měl za úkol zajistit výzkumný/výukový program pro studenta, veškerou administrativu by obstaralo Centrum zahraniční spolupráce. Pracoviště obdrží za každého školeného studenta odměnu 350-400 Euro. Tento program by mohl v dlouhodobém hledisku pomoci především s propagací studijních programů MUNI v angličtině.

Návrhy na témata se sbírají do 30. 10. 2021, letní škola proběhne v termínu 11. – 22. 7. 2022.

Tipy

Jak si psát laboratorní deník?

Na to, jak si psát laboratorní deník, není jednotný návod, protože každému zkrátka vyhovuje něco jiného – někdo preferuje klasickou psanou formu, jiný zase online verzi. Vždycky by ale vaše záznamy měly být jednoznačné a snadno dohledatelné.

Ve videu níže i v dalších odkazech přinášíme pár tipů na vedení laboratorního deníku, které vás můžou inspirovat.

Upozornění: Existují online platformy, které umožňují vedení laboratorního deníku – u těchto platforem se ale zamyslete, zda vaše data nejsou poskytována dalším stranám.

Biologické zajímavosti

Barevné vzory srsti psů vysvětleny díky regulačním modulům starověkého psovitého původu

Výrazné barevné vzory psí srsti jsou nedílnou součástí rozmanitosti psů. Předpokládá se, že rozdíly v barevných schématech pocházejí z mutací a umělého výběru během a po domestikaci vlků, stále ale máme mezery v porozumění tomu, jak se tyto vzory vyvíjely a jak jsou geneticky kontrolovány.

U jiných savců variace v genu ASIP kontroluje jak časové, tak prostorové rozložení žlutých a černých pigmentů. V uvedené studii vědci identifikovali nezávislé regulační moduly, které u psů expresi ASIP ovlivňují a charakterizovali jejich působení a evoluční původ. Strukturální varianty definují více alel pro každý regulační modul, jsou kombinovány různými způsoby a v konečném důsledku vysvětlují pět výrazných barevných vzorů psů.

Fylogenetická analýza ukazuje, že určitý haplotyp pro jeden z těchto vzorů je sdílen s arktickými bílými vlky a že jeho regulační modul pravděpodobně pochází ze zaniklé psovité šelmy, která se od šedých vlků odchýlila před více než 2 miliony let.
(Haplotyp je skupina genů (lokusů), které jsou ve vazbě a jsou tudíž preferenčně předávány rodiči potomkům pohromadě.)
Přirozený výběr světlejší srsti během pleistocénu pak poskytl genetický rámec pro rozsáhlé barevné variace.

Nat Ecol Evol. 2021 Aug 12. doi: 10.1038/s41559-021-01524-x.

Exprese ASIP podporuje syntézu feomelaninu (žlutý pigment); alely ASIP spojené se žlutou barvou jsou dominantní vůči alelám spojeným s černou barvou. Ačkoli dominantní žlutá (DY) je běžná u psů z různých geografických lokalit, nejběžnějším vzorem srsti moderních vlků je agouti (AG), ve kterém má hřbet pruhované chlupy a břicho je světlé. Rozeznatelné jsou tři další barevné vzory, ale všechny byly historicky popsány různými, nekonzistentními a někdy překrývajícími názvy se, které předcházely genomické analýze; označujeme je jako stínované žluté (SY), černé sedlo (BS) a černá záda (BB).