Ocenění MUNI Scientist pro Marcelu Buchtovou

with Žádné komentáře
Masarykova univerzita udělovala svým předním vědcům ocenění MUNI Scientist za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu a jednou z oceněných je i doc. Marcela Buchtová!
Ocenění získala za:

i) Založení a následný rozvoj nové specializace Vývojová biologie na PřF MUNI. Tato specializace umožňuje studentům zkoumat veškeré aspekty vývojové biologie na širokém spektru modelových organismů (hlístice Caenorhabditis, hmyz Drosophila, ryba Danio, obojživelník Xenopus, plaz Chamaeleo, pták Gallus, savec Mus), čímž je celý studijní obor zcela jedinečný v celé České republice.

ii) Rozvoj oboru vývojové biologie v kontextu střední Evropy, kdy je spoluzakladatelkou a současnou prezidentkou Visegrád Group Society for Developmental Biology (V4SDB), která má za cíl sdružovat vědce z oblasti vývojové biologie, rozvíjet mezinárodní spolupráce a posouvat úroveň výzkumu v této oblasti. Po ustavující konferenci V4SDB v Brně v roce 2018 proběhla letos druhá konference v maďarském Szegedu s více než 200 účastníky. V4SDB byla zároveň rozpoznána mezinárodně a stala se plnohodnotným členem International Society for Developmental Biology (ISDB).

iii) Vynikající publikační činnost – jedním z jejích nejčerstvějších úspěchů je publikace v prestižním mezinárodním časopise ACS Nano s impakt faktorem 15.881. Tato práce novým způsobem popisuje působení nanočástic oxidu olova na exponované tělní orgány, včetně popsání procesu jejich eliminace z organismu.

doc. Marcela Buchtová a prof. Šárka Pospíšilová, prorektorka pro výzkum a doktorské studium

O dalších oceněných se můžete dočíst v článcích níže:

Gratulujeme!!! 🌹