Ohlédnutí za rokem 2022

with Žádné komentáře

 | 

31. 12. 2022, 19:20

Ohlédnutí za rokem 2022

Milí studenti, kolegové a přátelé,

děkujeme Vám všem za přízeň a spolupráci v uplynulém roce!

Pro radost přikládáme ohlédnutí za rokem 2022 s tím, co se nám letos nejvíce podařilo.

Přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu vědeckých a studijních radostí a úspěchů v roce 2023!

Rok 2022…

… přinesl řadu úspěchů, ať už v podobě ocenění našich studentů nebo grantů pro naše výzkumníky. Jako každým rokem, i letos spousta studentů obhájila své bakalářské, diplomové a dizertační práce. Naše oddělení se podílelo na organizaci několika konferencí a workshopů, jak pro odbornou veřejnost tak pro středoškolské studenty. Po dvou letech omezení jsme také mohli prezentovat veřejnosti náš výzkum na Noci vědců. Díky nově pořízenému venkovnímu mobiliáři jsme si mohli naplno vychutnat řadu oslav narozenin i přijatých článků, užili jsme si tradiční letní bečku a vánoční besídku.

 

Ocenění a úspěchy

Stanislav Drápela „30 pod 30“

Dr. Stanislav Drápela, absolvent doktorského programu OFIŽ ze skupiny Dr. Karla Součka, byl zařazen do prestižního žebříčku Forbes „30 pod 30“, který upozorňuje na ty nejtalentovanější mladé lidi v Česku.
Stanislav Drápela obhájil svou doktorskou práci s názvem Koncept syntetické letality v terapii pokročilého karcinomu prostaty v roce 2021 a nyní působí jako postdoc na Moffit Cancer Center na Floridě v USA ve skupině Dr. Any Gomes.

Peter Fabian, MASH a Junior STAR

V září 2022 naše řady rozšířil dr. Peter Fabian, který se zabývá vývojovou biologií.

Start jeho kariéry na MU usnadní získaná podpora v podobě peněz z MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR a také z programu GAČR Junior star, kde byl jedním z 23 podpořených mladých výzkumníků. Finance získal na projekt Analýza kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněk. Peter se kraniofaciálními strukturami zabývá dlouhodobě (vizte stránky jeho laboratoře) a s myšlenkou rozvoje tohoto tématu na OFIŽ v září nastoupil poté, co se vrátil z pětiletého pobytu v USA.

Česká hlavička Darja Klementová

Českou hlavičku, tradiční ocenění pro největší středoškolské talenty v technických a přírodovědných oborech, si odnesla Darja Klementová. Ve svém výzkumu se zabývá rolí kináz z rodiny CK1 v buněčné signalizační dráze Wnt/β-catenin a potenciální aplikací těchto poznatků v léčbě leukémie. Více o projektu najdete zde.

Na OFIŽ pracovala pod vedením Mgr. Tomáše Gybeľa, konzultantem byl prof. Vítězslav Bryja (OFIŽ) a dr. Marek Šebesta (CEITEC).

Cena děkana

V letošním programu podpory Cena děkana byli z Oddělení fyziologie a imunologie živočichů oceněni dva studenti:

V kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu byla oceněna Bc. Jana Bartošíková, která se pod vedením dr. Jiřiny Medalové věnuje biokompatibilitě biomateriálů.

V kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu byl oceněn Mgr. Stanislav Drápela, Ph.D., který se během doktorského studia pod vedením dr. Karla Součka věnoval plasticitě nádorových buněk prostaty.

Ocenění GAMU

V letošním programu podpory studentského výzkumu GAMU 2022 bylo k financování doporučeno 26 prací. Mezi nominovanými jsou jak studentky programu EBŽI, tak také studentky jiných programů, které práci vypracovávají na našem oddělení.

Bc. Aneta Jarošková získala podporu na svou práci, jejímž tématem je studium nových interakčních partnerů mitotické kinázy Haspin (školitelka Tereza Suchánková, koškolitel K. Souček), Bc. Eliška Kramná se zabývá regulací buněčného dělení v kardiomyogenezi (školitel J. Pacherník), Bc. Eliška Maljarová studuje biomateriály potencionálně využitelné pro krytí chronických ran (školitelka J. Medalová), Lucii Nepovímovou, BSc (Hons) zajímá Cryo EM charakterizace neutralizace Flavivirů protilátkami (školitel P. Plevka). 

Akce

Oslavy, bečky a besídky

S radostí jsme se letos vrátili k tradiční letní bečce zakončující semestr a také k vánoční besídce. K příjemné atmosféře pomohl také nový mobiliář, který jsme si letos pořídili – venkovní posezení se osvědčilo nejen jako výborné místo k oslavám, ale také ke každodennímu posezení k obědu nebo odpolední kávě.

Noc vědců Všemi smysly

Po dvou letech restrikcí spojených s pandemií COVID-19 jsme se dočkali a v září jsme mohli veřejnosti naživo prezentovat náš výzkum v rámci Noci vědců. Letošní téma Všemi smysly nám umožnilo přiblížit embryologii, vývojovou biologii, zoonózy přenášené klíšťaty, chov hmyzu nebo magnetorecepci. Univerzitní kampus navštívilo v rámci Noci vědců 1875 návštěvníků.

Konference, workshopy a exkurze

OFIŽ již tradičně zajišťuje řadu workshopů a konferencí pro odbornou veřejnost i středoškolské studenty. Namátkou vybíráme například dubnový workshop o zdraví a imunitě včel (zde), červnovou konferenci Signalling in Development and Disease (více zde), pro zvídavé a motivované středoškoláky jsme zajistili T-exkurze (zdezde) i exkurze pro Bioskop (zde).

OFIŽ v médiích

Do veřejného prostoru jsme pronikli například s reportáží o bourcích morušových v České televizi nebo s reportáží o klíšťatech v Českém rozhlase Brno. Web se zdravotnickou tematikou také informoval o financích pro spin-off CasInvent Pharma, který je s OFIŽ úzce svázán.

Závěrem…

Do souhrnu za rok 2022 se jistě nevešly všechny dílčí úspěchy vás, našich studentů a zaměstnanců. Gratulujeme však ke každému, i tomu nejmenšímu z nich a přejeme Vám, ať je pro vás také rok 2023 rokem úspěšným.

Více se o aktuálním dění na OFIŽ dozvíte na našich stránkách. Chcete-li se s něčím pochlubit nebo něco vložit do pravidelných newsletterů, neváhejte psát na katerina.tomanova@mail.muni.cz.

© 2023
Masarykova univerzita