Předání jmenovacího dekretu doc. Milanu Čížovi

with Žádné komentáře
V Rajské zahradě Augustiniánského opatství si v pondělí 28. června převzalo jmenovací dekrety 31 nových docentů z Masarykovy univerzity, ale také z dalších výzkumných institucí a vysokých škol.
Mezi nově jmenované docenty patří také RNDr. Milan Číž, Ph.D. z OFIŽ, který se habilitoval v oboru Fyziologie živočichů. Dlouhodobě se věnuje problematice modulace aktivity profesionálních fagocytů pomocí přírodních látek.
Ve své habilitační práci se věnoval nespecifickým účinkům přírodních látek, jako je například schopnost vychytávat volné kyslíkové radikály, a zaměřil se i na jejich specifické působení v jednotlivých signalizačních procesech, jako jsou například serotoninové receptory.

Doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. a rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Gratulujeme!
Medailonky dalších nově jmenovaných docentek a docentů si můžete prohlédnout zde.