Profesorská přednáška doc. Buchtové

with Žádné komentáře

V pátek 15. 3. proběhla veřejná přednáška k příležitosti řízení o jmenování profesorkou. Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. poutavě představila početnému publiku tematiku kraniofaciálních struktur.

Předseda komise: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)

členové komise: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie; Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, UK), prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Anatomický ústav 1. LF UK, Praha), prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova), prof. Dr. Ann Huysseune (Evolutionary Developmental Biology Group, Department of Biology, Ghent University, Belgie).