Jak na zadání závěrečné práce?

with Žádné komentáře

Podrobné informace najdeš v dokumentu na tomto odkazu, ale to nejdůležitější shrnujeme:

 • Najdi si téma
 • Volbou tématu se „upíšeš“ určitému vědeckému problému a na dlouhou dobu se staneš součástí konkrétní laboratoře, dej si proto záležet na jeho výběru. S hledáním školitele a pracoviště začni včas.
 • V prvním kroku radíme vybrat si z nabídky „Rozpisy témat“ v ISu. Podívej se i do už ukončených témat, i to tě může nasměrovat k určitému školiteli. Možná tě žádné téma nezaujme, v tom případě koukni na výzkumné skupiny na stránky OFIŽ nebo si můžeš hledat téma a školitele i na externích pracovištích, kde se zabývají výzkumem (FNUSA, LF MU, Ceitec, VUVeL, BFU AV ČR, …). Napiš vybranému vedoucímu a domluvte se na možnostech zpracování závěrečné práce.
 • Podstatné vždy je, aby zvolené téma zapadalo do specializací programu EBŽI (fyziologie, imunologie, vývojová biologie). U externího vedení práce ti bude přidělen konzultant z řad OFIŽ. Váháte, jestli je téma vhodné? Zeptejte se garanta, doc. Váchy (vacha@sci.muni.cz).
 • Sepište zadání
 • Domluvili jste se s vedoucím na spolupráci? Výborně. Sepište spolu zadání.
 • V návrhu tématu by měly být kromě názvu práce v ČJ a AJ, jména vedoucího (příp. konzultanta) a uvedení jazyka práce velmi stručně specifikovány cíle, metody a alespoň základní časový harmonogram. V případě bakalářské práce musí být jasně specifikováno, zda se jedná o BP rešeršní nebo experimentální.
 • Návrh tématu vedoucí posílá doc. Váchovi, ten jej vkládá do ISu, kde se k němu přihlašuješ. Nejzazším termínem zadání tématu do ISu je 27. 10. 2023. Ohlídej si, že do tohoto data tvůj vedoucí (potažmo doc. Vácha) téma do ISu vloží.
 • Administrativa
 • Do 27. 10. bys měl své téma vidět v ISu a být k němu přihlášený. Přiřazením k tématu ale ještě nemáš hotovo.
 • Zadání se ještě musí podepsat. Podpisem se rozumí kliknutí na Ano u „Student potvrzuje zadání práce?„, nezapomeň krok uložit (od 7. 11. 2023 do 13. 11. 2023). Poté tvůj vedoucí provede obdobný krok, tedy klikne na Ano u „Vedoucí potvrzuje zadání práce“ od 14. 11. 2023 do 22. 11. 2023.
 • Podepsáním se témata stávají závazná a nelze je měnit jinak než zvláštní žádostí.
 • Co dál?
 • Školitele, téma i zadání máš, tak na nic nečekej. Začni se orientovat v tématu, čti odborné články (např. databáze PubMed). S prvním výběrem vhodné literatury ti jistě pomůže školitel.
 • Během podzimního semestru už bys měl začít sepisovat osnovu a první kapitoly úvodu. V dodržení harmonogramu ti můžou pomoci i průběžné prezentace na odborných seminářích. Odevzdání závěrečných prací bývá kolem půlky května. Obhajoby pak kolem půlky června.
 • Nezapomeň, že tě čeká nejen odborné zvládnutí nové problematiky, ale také zkrocení formální stránky práce, citací a v neposlední řadě i samotná obhajoba. Více najdeš v již zmiňovaném dokumentu na našich stránkách a také v některých specializovaných předmětech a seminářích.
 • Se školitelem průběžně komunikuj, ať včas vychytáte případné nedostatky – psaní odborné práce rozhodně není procházka růžovou zahradou. Zpočátku možná budeš v tématu tápat, to je běžné, neboj se ptát. Buď proaktivní, nenechávej práci na poslední chvíli.

P. S. Výjimečně se může stát, že komunikace se školitelem nefunguje tak, jak má. Situace se zpravidla nevyřeší sama. Kontaktuj svého konzultanta, studentského člena oborové rady, nebo garanta programu, pomůžou ti.