Studentky OFIŽ získaly granty v Programu rektora na podporu svých výzkumných projektů!

with Žádné komentáře
Studentky našeho oddělení uspěly v grantové soutěži Programu rektora!
Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.
Gratulujeme!

 

Podporu pro své projekty získaly:
  • Bc. Eliška Kohoutková (vedoucí práce Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc.)
Téma práce: Příprava ventrikulárního kardiomyocytu z pluripotentních kmenových buněk
  • Bc. Karolína Kryštofová (vedoucí práce Mgr. Karel Souček, Ph.D.)
Téma práce: Úloha tetraspaninů při internalizaci Trop-2
  • Bc. Iveta Nahodilová (vedoucí práce doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.)
Téma práce: In vitro kultivace Photorhabdus sp. a jeho interakce s entomopatogenními hlísticemi Heterorhabditis
  • Bc. Michaela Nosková (vedoucí práce prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.)
Téma práce: Cílení na izoformy kasein kinázy 1 u lidského melanomu
  • Bc. Helena Skálová (vedoucí práce Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.)
Téma práce: Komunikace buněk epidermis při ochraně vůči UV záření