Na semináři jsme přivítali přednášející z praxe

with Žádné komentáře

Na semináři jsme v tomto semestru přivítali řadu zajímavých hostů z praxe:


  • Mgr. Veronika Přikrylová – forenzní expert v odvětví kriminalistické biologie a genetiky, Policie České republiky (absolventka OFIŽ)
  • Mgr. Martina Kohutková – studium a využití lidského mikrobiomu, Medi Pharma Vision, s. r. o. (absolventka OFIŽ)
  • Dr. Nicol Straková – bakteriologie, nádory střeva, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • Dr. Martina Hýžďalová – karcinogeneze plic, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Děkujeme za přednášky a těšíme se znovu na viděnou!