Termíny a kroky pro zadávání ODBORNÝCH a UČITELSKÝCH BP a DP na OFIŽ pro rok 2021

with Žádné komentáře

1) Termíny a kroky pro zadávání ODBORNÝCH  BP a DP na OFIŽ pro rok 2021 jsou tyto:

Vložení tématu. Vedoucí práce kdykoliv během roku ve spolupráci s doc. M. Váchou (vacha@sci.muni.cz) nebo Dr. H. Nejezchlebovou  (helanej@sci.muni.cz) zajistí, aby kompletní zadání bylo uvedeno v ISu. Může přiřadit i konkrétního studenta, tím je téma zarezervováno. Termín: kdykoliv během roku, ideálně do 20. 10. 2021, nejpozději ale do 31. 10. 2021.

Schválení tématu a přiřazení studenta. Koncem října jsou také témata definitivně schvalována na schůzi OFIŽ. Schválená zůstávají na ISu, aby se zde nakonec mohla podepsat. Do 31. 10. 2021 také musí jak student, tak vedoucí odkliknout „Přihlašování k tématům“ (dělá student) a „Potvrzení přihlášení studenta k tématu“ (dělá vedoucí). Nyní se už může podepisovat.

Podpisy studenta a vedoucího. Nejprve podepisuje student kliknutím na: „Student potvrzuje přihlášení k obhajobě (od 1. 11. 2021 do 8. 11. 2021), pak podepisuje vedoucí kliknutím na: „Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím)“ (od 8. 11. 2021 do 21. 11. 2021). Podepsáním se témata stávají závazná.

– Navazuje závěrečná kontrola správcem – pedagogickým zástupcem ústavu ÚEB.

Oficiální zadání je pouze v elektronické podobě!

 

2) Termíny a kroky pro zadávání UČITELSKÝCH  BP a DP pro rok 2021 jsou tyto:

– Předběžné zadání: vložení předběžného zadání je bez časového omezení.
– Oficiální zadání:

– Vedoucí práce: vloží do ISu oficiální zadání práce – termín: do 31. 10. 2021, v ISu provede Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím) – termín: do 31. 10. 2021.
– Student:  vyjádří souhlas se zadaným tématem tím, že v ISu provede Potvrzení přihlášení k obhajobě – termín: 12. 11. – 15. 11. 2021.

Oficiální zadání je pouze v elektronické podobě!