Termíny a kroky pro zadávání ODBORNÝCH a UČITELSKÝCH závěrečných prací na OFIŽ

with Žádné komentáře

Odborné práce

1. Vložení tématu

Vedoucí práce kdykoliv během roku ve spolupráci s doc. M. Váchou (vacha@sci.muni.cz) nebo Dr. H. Nejezchlebovou (helanej@sci.muni.cz) zajistí, aby kompletní zadání bylo uvedeno v ISu (Rozpisy témat). Vedoucí může přiřadit i konkrétního studenta, tím je téma zarezervováno. Studenti se také mohou k tématu přihlásit sami. Samotné přihlášení v ISu ale studentovi nezaručuje, že s ním vedoucí podepíše zadání práce. Musí jej kontaktovat a (nejlépe osobně) se domluvit na všech podmínkách práce dříve, než se bude finální znění podepisovat.

Termín: nejpozději do 27. 10. 2022. Do tohoto data musí být vedoucí se studentem definitivně domluveni a k finálnímu znění zadání práce přiřazen konkrétní student!

 

2. Přihlašování studentů k tématům a potvrzení přihlášení studenta k tématu vedoucím v ISu
Do 27. 10. 2022 musí student v ISu odkliknout „Přihlašování k tématům“ a do 3. 11. 2022 musí vedoucí odkliknout „Potvrzení přihlášení studenta k tématu“. Poté jsou témata schvalována garančním pracovištěm OFIŽ. Pak už mohou student a vedoucí podepisovat.

 

3. Podpisy studenta a vedoucího
Nejprve podepisuje student kliknutím na: „Student potvrzuje přihlášení k obhajobě“ (od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022), pak podepisuje vedoucí kliknutím na: „Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím)“ (od 14. 11. 2022 do 22. 11. 2022).

Podepsáním se témata stávají závazná a nelze je měnit jinak než zvláštní žádostí.

Navazuje závěrečná kontrola správcem – pedagogickým zástupcem ústavu ÚEB.

Oficiální zadání je pouze v elektronické podobě.


Učitelské práce

Studenti učitelské kombinace se řídí pokyny ze stránek Ústavu botaniky a zoologie zde.