Tomáškovy dny – konference nejen pro mikrobiology

with Žádné komentáře

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními spolupořadateli konference jsou Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně.

Tomáškovy dny jsou určeny především pro mladé autory, kteří zde mají možnost prezentovat svou práci z oblasti mikrobiologie, molekulární biologie mikroorganismů a antimikrobiální rezistence.

Letošní ročník proběhne v termínu 1. – 2. června 2023 v přednáškovém sále Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Registrace je prodloužena až do 12. května, a to s původními cenami.

Veškeré informace o XXXII. Tomáškových dnech mladých mikrobiologů naleznete také na internetových stránkách https://umbraco.med.muni.cz/tomdny.