Workshop „Bakterie přátelé nebo nepřátelé včel?“

with Žádné komentáře

Zúčastnili jsme se workshopu „Bakterie přátelé nebo nepřátelé včel?“, který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze. Tento workshop je součástí našeho společného projektu Ministerstva zemědělství a kromě přednášek jsme se také podíleli na praktických ukázkách.