Zdraví a imunita včel II.

with Žádné komentáře

Organizovali jsme druhý ročník workshopu „Zdraví a imunita včel“ o imunologii a fyziologii včely medonosné pro více než šest desítek zájemců. Byly diskutovány rozdíly mezi krátkověkou a dlouhověkou populací včel v České republice na základě sledování biochemických parametrů a jejich ovlivnění parazitací kleštíkem Varroa destructor. Dále byly prezentovány výsledky studia vlivu vedení vysokého napětí na chování včel. V praktické části se účastníci seznámili s vybranými metodami měření jednotlivých parametrů imunity.