Zlatá medaile ke 100. výročí založení PřF MUNI pro prof. Vladimíra Šimka

with Žádné komentáře
U příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, byly uděleny pamětní medaile významným osobnostem, které zásadní měrou přispěly k jejímu rozvoji.
Mezi oceněnými byl i prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Pan profesor Šimek od roku 1964 působil na katedře srovnávací fyziologie a obecné zoologie a po roce 1990 zde obnovil výzkum fyziologie savců a následně nově ustanovenou katedru až do roku 2005 vedl. Byl garantem oboru a rozsáhle se věnoval také výuce. Musel zvládnout množství dlouho neřešených problémů organizačního charakteru zděděných z minulosti, jako byla například obtížná prostorová situace a roztříštěnost pracoviště, které je však dnes, coby Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, plně konsolidované a úspěšné. Unikátně propojuje živočišnou fyziologií s imunologií a vývojovou biologií, což je v rámci naší země ojedinělé. K tomuto vynikajícímu stavu profesor Šimek přispěl významnou měrou.
Srdečně gratulujeme k ocenění a děkujeme za veškeré úsilí, péči a osobní laskavost, které OFIŽ věnoval!
Medailonky dalších oceněných na Ústavu experimentální biologie si můžete prohlédnout zde.