Akademické obřady

Slavnostní předání diplomů absolventům bakalářského studia

 1. Fakultní pedel přivede do auly studenty podle stanoveného pořadí za zvuku fanfár.
 2. Fakultní pedel přivádí proděkany.
 3. Fakultní pedel přivádí za zvuku fanfáry děkana.
 4. Hymna.
 5. Referentka studijního oddělení přivítá přítomné a představí zasedající.
 6. Proděkan/ka představuje děkanovi dle seznamu jednotlivé studenty. Po vyvolání jmenovaný absolvent povstane, ukloní se nejprve děkanovi, potom do auditoria a usedne.
 7. Následuje projev děkana, který je ukončen pokynem pro promotora. „ A nyní z moci svého děkanského úřadu a v zastoupení rektora rád dávám svolení k tomu, aby absolventi byli po složení slibu prohlášeni bakaláři. Honorabilis, pane promotore, žádám Vás, abyste se ujal dalšího řízení promočního aktu.“
 8. Promotor zahájí akt, který končí větou… „Dříve než tak učiním, žádám Vás, abyste vykonali slavnostní slib. Prosím všichni povstaňte". Povstanou funkcionáři a všichni v aule. Zazní fanfára. Promotor přečte slib. Po přečtení slibu usednou funkcionáři, pak auditorium. Promotor vyzve studenty větou: … „Nyní přistoupíte k insignii Masarykovy univerzity, slib potvrdíte a poté Vám předám diplomy opatřené univerzitní pečetí."
 9. Promotor sejde z pódia ke stolečku s připravenými diplomy. Nachystá se univerzitní pedel. Absolventi postupně bez vyzvání, jak byli představováni, předstoupí před insignii, kterou drží univerzitní pedel. Dva prsty pravé ruky přidrží nad insignií a s pohledem na prorektora/prorektorku hlasitě vysloví „slibuji“. Promotor přečte jméno absolventa i s titulem z podaného diplomu. Pokud absolvent obdrží červený diplom, promotor přečte jméno absolventa i s titulem a dodá „prospěl s vyznamenáním". Zazní fanfára. Po obdržení diplomu absolventi s diplomem vystoupí na pódium, řadí se postupně k zadní stěně pódia čelem do auditoria. Absolventi se řadí vedle sebe do jedné nebo dvou řad podle pokynu referentky.
 10. Následuje děkovná řeč absolventa.
 11. Gaudeamus igitur.
 12. Za zvuku fanfár obejde děkan a proděkan/ka všechny absolventy, blahopřejí jim a odcházejí v pořadí – fakultní pedel, děkan, proděkan/ka, promotor a s menším odstupem následují absolventi.

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského studia

 1. Fakultní pedel přivádí do auly za zvuku fanfár studenty podle stanoveného pořadí.
 2. Fakultní pedel přivádí za zvuku fanfár děkana a proděkana nebo proděkany.
 3. Univerzitní pedel přivádí za zvuku fanfár prorektora/prorektorku.
 4. Hymna.
 5. Referentka studijního oddělení přivítá přítomné a představí zasedající.
 6. Děkan/proděkan/ka představuje prorektorovi/prorektorce podle seznamu jednotlivé absolventy. Po vyvolání jmenovaný absolvent povstane, ukloní se nejprve prorektorovi/prorektorce, potom do auditoria a usedne.
 7. Následuje projev prorektora/prorektorky, který je ukončen pokynem pro promotora … „A nyní z moci svého rektorského úřadu rád/a dávám svolení k tomu, aby absolventi byli po složení slibu prohlášeni magistry nebo inženýry. “Honorabilis, pane promotore, žádám Vás, abyste se ujal dalšího řízení promočního aktu.“
 8. Promotor zahájí akt, který končí větou… „Dříve než tak učiním, žádám Vás, abyste vykonali slavnostní slib. Prosím všichni povstaňte". Povstanou funkcionáři a všichni v aule. Zazní fanfára. Promotor přečte slib. Po přečtení slibu usednou funkcionáři, pak auditorium. Promotor vyzve studenty větou: … „Nyní přistoupíte k insignii Masarykovy univerzity, slib potvrdíte a poté Vám předám diplomy opatřené univerzitní pečetí."
 9. Promotor sejde z pódia ke stolečku s připravenými diplomy. Nachystá se univerzitní pedel. Absolventi postupně bez vyzvání, jak byli představováni, předstoupí před insignii, kterou drží univerzitní pedel. Dva prsty pravé ruky přidrží nad insignií a s pohledem na prorektora/prorektorku hlasitě vysloví „slibuji“. Promotor přečte jméno absolventa i s titulem z podaného diplomu. Pokud absolvent obdrží červený diplom, promotor přečte jméno absolventa i s titulem a dodá „prospěl s vyznamenáním". Zazní fanfára. Po obdržení diplomu absolventi s diplomem vystoupí na pódium, řadí se postupně k zadní stěně pódia čelem do auditoria. Absolventi se řadí vedle sebe do jedné nebo dvou řad podle pokynu referentky. 
 10. Následuje děkovná řeč absolventa.
 11. Následuje závěrečná řeč děkana.
 12. Gaudeamus igitur.
 13. Za zvuku fanfár obejde prorektor/ka a děkan (proděkan/ka) všechny absolventy, blahopřejí jim a odcházejí v pořadí: univerzitní pedel, prorektor/ka, fakultní pedel, děkan (proděkan/ka), promotor, s menším odstupem následují absolventi.

Akademické obřady se konají v prostorách Auditoria maxima v budově Právnické fakulty MU

Imatrikulace Promoce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.