Komise SZZ pro původní bakalářské a magisterské studijní programy do 2019

Bakalářské studijní programy

Program Antropologie

Předseda:

 • doc. RNDr. Miroslav Králík Ph.D.
 • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Členové:

 • Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
 • Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Mořkovský
 • RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
 • Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. - FF Západočeská univerzita
 • doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
 • Mgr. Martina Jančová, Ph.D. - Katedra biologie PdF MU
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Brno
 • RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. – Odd. lékařské antropologie, Anatomický ústav LF MU
 • prof. Ing. arch. Ivan Ruller – VUT Brno
 • MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. – Odd. lékařské antropologie, Anatomický ústav LF MU

Program Aplikovaná biochemie

obor APLIKOVANÁ BIOCHEMIE

Předseda:

 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Členové:

 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Externí členové:

 • doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc. - Mendelova univerzita v Brně

Program Aplikovaná geografie

Předseda:

 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček,CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Trojan, Ph.D., MSc, MBA.

Externí členové:

 • Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Program Biochemie

obor BIOCHEMIE

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Členové:

 • doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
 • Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.
 • Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

obor CHEMOINFORMATIKA A BIOINFORMATIKA

Předseda:

 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • Mgr. Josef Houser, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
 • doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Program Biologie

Obor LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

Předsedové:

 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. – předseda
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. – alternující předseda

Členové:

 • doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
 • Ing. Martin Krsek, CSc.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Externí člen:

 • RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Program Ekologická a evoluční biologie

Obor EKOLOGICKÁ A EVOLUČNÍ BIOLOGIE

Předseda:

 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. – směr Zoologie

Členové:

 • Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
 • Mgr. Barbora Chattová, Ph.D.
 • Mgr. Adam Konečný, Ph.D.
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
 • Mgr. Eva Řehulková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jakub Těšitel, Ph.D.
 • prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně.
 • prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • RNDr. Karel Sutorý, CSc. - Moravské zemské muzeum

Obor BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Předseda:

 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Členové:

 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
 • MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
 • Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 • Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

Program Experimentální biologie

Obor SPECIÁLNÍ BIOLOGIE

Směr Experimentální biologie rostlin

Předsedové:

 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. - alternující předseda

Členové:

 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • RNDr. Hana Cempírková, Ph.D.
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
 • Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
 • RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. - Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Předseda:

 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - alternující předseda

Členové:

 • Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D.
 • Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
 • Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Externí členové:

 • PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. - Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Předsedové:

 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
 • MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D
 • Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
 • RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
 • RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
 •  

Externí členové:

 • doc. RNDr. Milan Bartoš, CSc. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
 • doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D. – Lékařská fakulta MU

Směr Ekotoxikologie

Předsedové:

 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Členové:

 • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Externí členové:

 • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. - VŠCHT Praha
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Směr Antropobiologie a antropogenetika

Předsedkyně:

 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Člen:

 • Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
 • Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Externí členové:

 • Mgr. Martina Jančová, Ph.D. - Katedra biologie PdF MU
 • PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. - VOŠ Jaselská
 • RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU

Obor MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předsedové:

 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předseda

Členové:

 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
 • RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
 • Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
 • Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
 • RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
 • RNDr. Martin Šrámek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
 • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Obor MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Předsedové:

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Členové:

 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
 • RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D.
 • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.

Externí členové:

 • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 • Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom
 • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Natálie Martínková, Ph.D. - Ústav biologie obratlovců AV ČR
 • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – Fakulta informatiky MU
 • prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. – VUT Brno

Program Fyzika a Aplikovaná fyzika

Předseda:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
 • prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D.
 • prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Členové:

 • doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc.
 • doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
 • Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
 • doc. Franz Hinterleitner, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
 • prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
 • RNDr. Jan Janík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
 • prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk  Mikulášek, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
 • prof. Mgr. Dominik  Munzar, Dr.
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
 • doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc.
 • doc. RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
 • prof. RNDr. David  Trunec, CSc.
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
 • prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 • doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc.
 • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Externí členové:

 • Ing. František Kalouda, CSc., MBA – ESF MU
 • Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D. - Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno
 • doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. – ESF MU
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. – VUT Brno

Program Geografie a kartografie

Předseda:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (pouze Geografie)
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze Fyzická geografie)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D. (pouze Geografie)
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • RNDr. Lukáš Herman, Ph.D. (pouze Geografická kartografie a Geoinformatika)
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze Fyzická geografie)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. - Ústav geoniky AV ČR
 • Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. - Ústav geoniky AV ČR
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita Obrany Brno

 

Obor GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Předseda:

 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Členové:

 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • Mgr. Eduard Pataki - Gymnázium Židlochovice

Program Geologie

Předsedové:

 • doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Členové:

 • prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
 • Mgr. David Buriánek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
 • Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
 • Mgr. Petr Gadas Ph.D.
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
 • Mgr. Josef Havíř, Dr.
 • doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
 • Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
 • Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Kumpán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
 • Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
 • Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
 • Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
 • Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Externí členové:

 • RNDr. Miroslav Bubík, CSc. - Česká geologická služba
 • RNDr. Juraj Franců, CSc. - Česká geologická služba
 • doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Helena Gilíková, Ph.D. - Česká geologická služba
 • RNDr. Růžena Gregorová - Moravské zemské muzeum
 • RNDr. Pavel Hanžl, Dr. - Česká geologická služba
 • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. - Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D. - Moravské naftové doly, a.s.
 • RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. - Česká geologická služba
 • RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. - Česká geologická služba
 • RNDr. Jiří Otava, CSc. - Česká geologická služba
 • RNDr. Čestmír Tomek, CSc. - Česká geologická služba
 • Mgr. Jan Vít, Dr. - Česká geologická služba

Program Chemie

Předsedové:

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Členové:

 • Mgr. Bc. Radka Bačovská, Ph.D.
 • Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • RNDr. Marta Farková, CSc.
 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • Mgr. Monika Hadová, DiS
 • prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, CSc.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
 • prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.
 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
 • Mgr. Jan Novotný, Ph.D.
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Mgr. David Pavliňák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
 • Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Švenda, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
 • doc. RNDr.Libuše Trnková, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
 • doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • Mgr. Martin Zouhar, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Externí členové:

 • Mgr. Ivan Berger – Slezské muzeum Ostrava
 • Mgr. Iveta Eclerová, konzervátorka-restaurátorka
 • Mgr. Martin Friak, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. – Katedra podnikového hospodářství, ESF MU Brno
 • Mgr. Pavel Holman – Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
 • RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D., CEITEC MU
 • RNDr. František Jelen, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 • Zdenka Kuželová – akademická malířka, soukromá restaurátorka
 • MgA. Jiří Marek, ak. soch. konzervátor-restaurátor
 • Mgr. Dana Modráčková - Regionální muzeum v Chrudimi, konzervátorka-rastaurátorka
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. – Katedra podnikového hospodářství, ESF MU Brno
 • Ing. Alena Selucká – Technické muzeum Brno
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. – Katedra podnikového hospodářství, ESF MU Brno
 • Mgr. Gabriela Vyskočilová - Moravská galerie Brno, konzervátorka-restaurátorka

Matematika

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
 • doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • doc. PeadDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DrSc.
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Členové:

 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Anton Galaev, Dr.rer.nat.
 • RNDr. Veronika Hajnová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Horák
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • Mgr. Silvie Kafková, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.
 • Mgr. David Kraus, Ph.D.
 • Mgr. David Kruml, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 • Mgr. Radim Navrátil, Ph.D.
 • Mgr. Martin Panák, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.
 • Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.
 • Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Šišma, Dr.
 • RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
 • Bc. Lukáš Vokřínek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Externí členové:

 • RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. – PdF MU
 • Mgr. Jana Bulantová, Ph.D. - FAST VUT
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D. – Gymnázium tř. Kpt. Jaroše
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. – FE VUT
 • Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. – FSI VUT
 • RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
 • Ing. Daniel Němec, Ph.D. – ESF MU
 • Mgr. Eva Mráková, Ph.D. – FI MU
 • RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. – FI MU
 • RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. – FI MU
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. - AV ČR Brno
 • doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc. – ESF MU
 • RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. – PdF MU

Navazující magisterské studium

Program Antropologie

Předseda:

 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
 • Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
 • doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. – Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. - Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na FF UP v Olomouci
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Brno
 • prof. Ing. arch. Ivan Ruller – Fakulta architektury VUT v Brně
 • MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. - Oddělení lékařské antropologie, Anatomický ústav LF MU

Program Biochemie

Obor BIOCHEMIE

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Členové:

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. – Biochemický ústav LF MU
 • prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. – Biochemický ústav LF MU

Obor BIOMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Předseda:

 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Členové:

 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – BFÚ AV ČR Brno
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. – BFÚ AV ČR
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. – BFÚ AV ČR

Obor ANALYTICKÁ BIOCHEMIE

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Členové:

 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Externí členové:

 • RNDr. Petr Breinek – FNSP u sv. Anny
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA – LF MU
 • Ing. František Foret, CSc. – ÚACH AV ČR
 • RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. – LF MU
 • RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. – VUVL Brno

Obor CHEMOINFORMATIKA A BIOINFORMATIKA

Předseda:

 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Členové:

 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Obor GENOMIKA A PROTEOMIKA

Předseda:

 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (alternující předseda)

Členové:

 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
 • doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Externí členové:

 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. – RECAMO, Brno
 • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. - Biofyzikální ústav AV ČR
 • doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. – PřF OU, Ostrava
 • prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. – PřF UP, Olomouc

Obor BIOANALYTIK - ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. – Ústav biochemie PřF MU
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA – Katedra laboratorních metod LF a FN Brno

Členové:

 • MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. - Katedra laboratorních metod
 • RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • MUDr. Alena Bulíková, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU
 • MUDr. Zdenka Čermáková, Ph.D. - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • MUDr. Hana Lejdarová - Interní hematologická a onkologická klinika
 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU
 • MUDr. Miloslava Matýšková, CSc. – Oddělení klinické hematologie FN Brno
 • MUDr. Petr Smejkal, PhD., Oddělení klinické hematologie FN Brno
 • doc. RNDr. Josef Tomandl, CSc. – Biochemický ústav LF MU
 • Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. - Ústav klinické imunologie a alergologie

Program Biologie

Obor LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Předsedové:

 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně

Členové:

 • doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 • doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
 • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Externí členka:

 • RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno

Program Ekologická a evoluční biologie

Obor BOTANIKA

Předseda:

 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
 • Mgr. Barbora Chattová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Obor ZOOLOGIE

Předseda:

 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
 • prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
 • prof. RNDr. Andrea Vetešníková-Šimková, Ph.D.

Členové:

 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
 • Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
 • Mgr. Adam Konečný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
 • prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
 • Mgr. Eva Řehulková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 • Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
 • Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
 • RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Andrea Vetešníková-Šimková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA

Externí členové:

 • prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. – ÚBO v.v.i., AV ČR Brno
 • prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. - Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
 • prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. – ÚBO v.v.i., AV ČR Brno

Obor UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Předseda:

 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Členové:

 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • Mgr. Petr Šmarda, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA

Program Experimentální biologie

Obor SPECIÁLNÍ BIOLOGIE

Směr Experimentální biologie rostlin

Předsedové:

 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. - alternující předsedkyně

Členové:

 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
 • Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Ústav biologie rostlin AF, Mendelova univerzita v Brně
 • prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Předsedové:

 • doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Členové:

 • doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D.
 • Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
 • Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Externí člen:

  • PharmDr. Peter Kollár, Ph.D., - Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Předsedové:

   • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
   • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Členové:

   • Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
   • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
   • doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
   • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
   • RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
   • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
   • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
   • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
   • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. 

Externí členové:

   • MVDr. Pavel Alexa, CSc.
   • doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
   • MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. – Lékařská fakulta MU
   • Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. - Lékařská fakulta MU
   • doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. – Lékařská fakulta MU
   • RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
   • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Lékařská fakulta MU
   • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Směr Ekotoxikologie

Předsedové:

   • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
   • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
   • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. – alternující předseda

Členové:

   • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
   • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
   • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
   • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
   • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
   • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
   • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
   • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Externí členové:

   • doc. Ing.Vladimír Kočí, Ph.D. – VŠCHT Praha
   • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
   • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. - VFU Brno
   • prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. - VFU Brno

Směr Antropobiologie a antropogenetika

Předsedkyně:

   • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Členové:

   • Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
   • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
   • Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
   • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
   • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Externí členové:

   • doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. - Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
   • doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. - Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc
   • RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. - Oddělení lékařské genetiky FN Brno
   • MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU

Obor MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předsedové:

   • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. předseda
   • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - alternující předseda
   • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda
   • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně

Členové:

   • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
   • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
   • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
   • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
   • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
   • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
   • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
   • prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
   • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Externí členové:

   • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
   • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

Obor MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Předsedové:

   • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
   • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
   • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Členové:

   • RNDr. Marie Budíková, Dr.
   • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
   • RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
   • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
   • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
   • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D.
   • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
   • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.

Externí členové:

  • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
  • doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
  • Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom
  • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Mgr. Natálie Martínková, Ph.D. - Ústav biologie obratlovců AV ČR
  • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – Fakulta informatiky MU
  • prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

Program Fyzika

Předseda:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Humlíček,CSc.
 • prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Členové:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc.
 • prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 • doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Humlíček,CSc.
 • prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
 • RNDr. Jan Janík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
 • prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
 • prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
 • doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc.
 • doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
 • prof. RNDr. David Trunec, CSc.
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D.
 • doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc.
 • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. – BFÚ AV ČR
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc. – FSI VUT, Brno
 • prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. – PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. – MFF UK Praha
 • prof. RNDr. Jan Nauš, CSc. – PřF UP Olomouc
 • Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D. - Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno
 • Mgr. Václav Piskač - Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno
 • prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. – UK Bratislava
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. - VUT
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. – JČU, Č.Budějovice
 • prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – MFF UK Praha
 • doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. – ÚFM AV ČR Brno

Program Geologie

Předsedové:

 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
 • prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák,CSc.
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Členové:

 • prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
 • Mgr. David Buriánek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
 • Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
 • Mgr. Petr Gadas Ph.D.
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
 • Mgr. Josef Havíř, Dr.
 • doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
 • Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
 • Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Kumpán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
 • Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
 • Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
 • Mgr. Petr Špaček, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
 • Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Externí členové:

 • RNDr. Miroslav Bubík, CSc. - Česká geologická služba
 • RNDr. Juraj Franců, CSc. - Česká geologická služba
 • doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Helena Gilíková, Ph.D. - Česká geologická služba
 • Ing. Věra Glisníková, CSc. - VUT, Fakulta stavební, Brno
 • RNDr. Růžena Gregorová – Moravské zemské muzeum
 • RNDr. Pavel Hanžl, Dr. - Česká geologická služba
 • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. - Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D. - Moravské naftové doly
 • RNDr. Oldřich Krejčí, Dr. – Česká geologická služba
 • RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. - Česká geologická služba
 • doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - VUT, Fakulta stavební, Brno
 • RNDr. Jiří Otava, CSc. – Česká geologická služba
 • RNDr. Čestmír Tomek, CSc. - Česká geologická služba
 • Mgr. Jan Vít, Dr. - Česká geologická služba
 • doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. – VUT Fakulta stavební

Program Geografie a kartografie

Předseda:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze obor Fyzická geografie)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze obor Fyzická geografie)
 • RNDr. Robert Osman, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Trojan, Ph.D., MSc, MBA
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Externí členové:

 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. – Univerzita obrany Brno
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. – Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 602 00 Brno

Obor UČITELSTVÍ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Předseda:

 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Členové:

 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Externí členové:

 • Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D.– Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc

Program Chemie

Předsedové:

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Členové:

 • Mgr. Bc. Radka Bačovská, Ph.D.
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • RNDr. Marta Farková, CSc.
 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • Mgr. Monika Hadová, DiS.
 • prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
 • RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
 • prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.
 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D.
 • RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
 • Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
 • Mgr. Jan Novotný, Ph.D.
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba , CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Mgr. David Pavliňák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
 • Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • Ing. Jaromír Tulka, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
 • doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • Mgr. Martin Zouhar, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Externí členové:

 • PharmDr. Mgr. Tomáš Bartl, Ph.D. – Synthon, s.r.o. Blansko
 • RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. – Synthon, s.r.o., Blansko
 • Mgr. Ivan Berger – Slezské zemské muzeum, Opava
 • Ing. Jiří Brus, Ph.D. – Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, Praha
 • doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. – PdF MU, Brno
 • RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc
 • doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. – VUT Brno
 • prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. – FCH VUT Brno
 • RNDr. Jiří Čermák, CSc. – UFM AV Brno
 • doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno
 • Mgr. Iveta Eclerová, konzervátorka-restaurátorka
 • Mgr. Martin Friak, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. – FCHT VŠCHT Praha
 • Mgr. Pavel Holman – Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno
 • RNDr. Jaroslav Honza, CSc. – Gymnázium Brno, Vídeňská 47
 • doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc. – PdF MU, Brno
 • prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc. – UFCHJH AV Praha
 • prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. – Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • Zdeňka Kuželová, akademická malířka, soukromá restaurátorka
 • RNDr. Vladimír Kysilka, CSc. – VUAB Pharma a.s. Roztoky
 • MgA. Jiří Marek, ak. soch. konzervátor-restaurátor
 • Mgr. Dana Modráčková, Regionální muzeum v Chrudimi, konzervátorka-restaurátorka
 • doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc
 • prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Jiří Pazourek, CSc. – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • doc. RNDr. Michal Roth, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. – Univerzita Pardubice
 • Ing. Alena Selucká – Technické muzeum v Brně
 • doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D. – Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, Praha
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. – PdF MU, Brno
 • prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. – UFI FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno
 • RNDr. Jiří Toman, CSc. – LABTECH, s.r.o., Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc
 • doc. Ing. Jan Tříska, CSc. – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
 • Mgr. Gabriela Vyskočilová - Moravská galerie Brno, konzervátorka-restaurátorka

Program Matematika

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
 • prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
 • doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • doc. PeadDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Členové:

 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Anton Galaev, Dr. rer. nat.
 • Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Horák
 • Mgr. Silvie Kafková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.
 • Mgr. David Kraus, Ph.D.
 • Mgr. David Kruml, Ph.D.
 • Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 • Mgr. Radim Navrátil, Ph.D.
 • Mgr. Martin Panák, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.
 • Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.
 • Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Šišma, Dr.
 • RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
 • Bc. Lukáš Vokřínek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. – PdF MU
 • Mgr. Jana Bulantová, Ph.D. - FAST VUT
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D. – Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. – PdF MU
 • Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. – FS VUT
 • RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
 • Mgr. Eva Mráková, Ph.D. – FI MU
 • Ing. Daniel Němec – ESF MU
 • RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. – FI MU
 • RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. – FI MU
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. – AV ČR Brno
 • doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc. – ESF MU
 • RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. – PdF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.