Asistentská praxe

Podmínky zápisu předmětu Asistentská praxe (XS090)

Asistentské praxe probíhají na klinických školách (KŠ) v Brně, na jiné škole než klinické není možné praxi vykonávat.

V rámci Asistentské praxe se nelze zapojit do výuky aprobačního předmětu spadajícího pod Filozofickou fakultu studenti, kteří    studují jeden z oborů na FF MU, musí celou praxi vykonat z předmětu studovaného na PřF MU.

Instrukce k plnění praxe

Před praxí
 • zvolit si klinickou školu zápisem v Informačním systému (Rozpisy témat) pro JS 2023 je možné se přihlašovat od 16. 1. do 17. 2. 2023
 • po potvrzení volby KŠ kontaktovat školu a osobně si domluvit podrobnosti praxe (kontakt na garanta školy je uveden v seznamu klinických škol)
 • sdělit na Studijním oddělení Mgr. Mirce Navrátilové (e-mailem, navratilova@sci.muni.cz) následující informace: název školy, jméno učitele/učitelů a druh praxe (Asistentská praxe, předmět) z administrativních důvodů je nezbytné dodat tyto informace pro JS 2023 do 3. 3. 2023, při nedodržení termínu nebude možné praxi v tomto semestru absolvovat
Během praxe
 • na začátku praxe informovat provázející učitele praxe z jednotlivých předmětů na KŠ o povinných formulářích (Protokol o asistentské praxi, Sebe/hodnoticí nástroj) jako podpůrné materiály jsou učitelům a studentům k dispozici záznamy z hospitace, které jsou určeny pro vlastní potřebu
  a neodevzdávají se na PřF (viz Formuláře a podpůrné materiály ke stažení)
 • vyplnit evaluační dotazník (vyplňuje se na začátku praxe a po praxi = dvojí evaluace), viz Metodické instrukce pro studenty k Sebe/hodnoticímu nástroji
 • informovat příslušné oborové didaktiky o termínech svých mikrovýstupů (kdy, kde a co budete učit)

   Rozsah praxe:

 • nejméně 6 týdnů vždy 1 půlden pobývat na vybrané škole, v každém aprobačním předmětu (studijním oboru) absolvovat nejméně 7 hodin náslechů a rozborů a alespoň 3 mikrovýstupy v rozsahu 10–15 minut (předvádění experimentů, řešení úlohy, prezentace aktualit apod.), anebo odučit 3 vyučovací hodiny
 • v případě vykonávání praxe pouze z jednoho aprobačního předmětu absolvovat nejméně 14 hodin náslechů a rozborů a 6 mikrovýstupů v rozsahu 10–15 minut nejméně v 6 vyučovacích hodinách, popř. místo toho odučit 6 výukových hodin
 • seznamovat se s provozem školy, pedagogickou dokumentací – osnovy, školský zákon, používané učebnice a příručky, a především pomáhat (asistovat) provázejícímu učiteli s přípravou pomůcek, školních pokusů, podkladů pro výuku, opravováním písemných prací, apod. v celkovém rozsahu nejméně 7 hodin v každém aprobačním předmětu (popř. 14 hodin při absolvování praxe pouze z jednoho předmětu)
Po praxi
 • odevzdat Protokoly o asistentské praxi nejpozději do 22. 5. 2023 Mgr. Mirce Navrátilové na Studijní oddělení a vložit do odevzdávárny v ISu (v případě přechodu na online výuku namísto odevzdání na SO zaslat Mgr. Mirce Navrátilové e-mailem, navratilova@sci.muni.cz)
 • zajistit kompletní vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje v ISu (provázející učitel, student, oborový didaktik)
 • do odevzdávárny v ISu vložit Reflektivní deník
 • zápočet bude udělen oborovým didaktikem na základě odevzdání Protokolů, Sebe/hodnoticího nástroje, Reflektivního deníku a pohovoru

Formuláře a podpůrné materiály ke stažení

Protokol o asistentské praxi

Protokol je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student a provázející učitel (dodán studentem).

Po skončení praxe je studentem odevzdán na Studijní oddělení Mgr. Mirce Navrátilové (nejpozději do 22. 5. 2023) a vložen do odevzdávárny v ISu.

Sebe/hodnoticí nástroj

Sebe/hodnoticí nástroj je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student (na začátku praxe a po praxi), provázející učitel (po praxi) a oborový didaktik (po praxi).

Po skončení praxe student zajistí kompletní vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje v ISu.

Reflektivní deník

Reflektivní deník je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student.

Po skončení praxe je studentem vložen do odevzdávárny v ISu.

Podpůrné materiály

Tyto materiály jsou určeny pro vlastní potřebu učitele a studenta.

Vedoucí učitel Asistentské praxe na PřF

Oboroví didaktici na PřF

 • Biologie: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (orotrekl@sci.muni.cz)
 • Deskriptivní geometrie: RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (vondra@math.muni.cz)
 • Fyzika: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (zdenek@mail.muni.cz)
 • Chemie: Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (veru@mail.muni.cz, druhého didaktika                           chemie vždy uvést do kopie e-mailu)                                                                                 Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (literak@chemi.muni.cz, druhého didaktika                           chemie vždy uvést do kopie e-mailu)
 • Matematika: RNDr. Miluše Baráková (31825@mail.muni.cz)
 • Zeměpis: RNDr. Vladimír Herber, CSc. (herber@sci.muni.cz)
 • Informatika: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (pelikan@fi.muni.cz)

Důležité termíny – JS 2023

zápis klinické školy v IS:                      16. 1. – 17. 2. 2023

dodání informací na SO: 3. 3. 2023 (navratilova@sci.muni.cz)

odevzdání protokolů: do 22. 5. 2023

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.