Pedagogická praxe I

Aktuálně pro JS 2023: zaslání protokolu o praxi příslušným osobám elektronicky namísto osobního odevzdání a potvrzení na Studijním oddělení je možné po dohodě s oborovým didaktikem (postupujte dle jeho pokynů).

Podmínky zápisu předmětu Pedagogická praxe I

Pedagogické praxe I probíhají na klinických školách (KŠ) v Brně, na jiné škole než klinické není možné praxi vykonávat.

Instrukce k plnění praxe

Před praxí
 • zvolit si klinickou školu zápisem v Informačním systému (Rozpisy témat) pro JS 2023 je možné se přihlašovat od 16. 1. do 17. 2. 2023
 • po potvrzení volby KŠ kontaktovat školu a osobně si domluvit podrobnosti praxe (kontakt na garanta školy je uveden v seznamu klinických škol)
 • sdělit na Studijním oddělení Mgr. Mirce Navrátilové (e-mailem, navratilova@sci.muni.cz) následující informace: název školy, jméno učitele/učitelů a druh praxe (Pedagogická praxe I, předmět/y) z administrativních důvodů je nezbytné dodat tyto informace pro JS 2023 do 3. 3. 2023, při nedodržení termínu nebude možné praxi v tomto semestru absolvovat
Během praxe
 • na začátku praxe informovat provázející učitele praxe z jednotlivých předmětů na KŠ o povinných formulářích (Protokol o pedagogické praxi, Sebe/hodnoticí nástroj) jako podpůrné materiály jsou učitelům a studentům k dispozici záznamy z hospitace, které jsou určeny pro vlastní potřebu
  a neodevzdávají se na PřF (viz Formuláře a podpůrné materiály ke stažení)
 • vyplnit evaluační dotazník (vyplňuje se na začátku praxe a po praxi = dvojí evaluace), viz Metodické instrukce pro studenty k Sebe/hodnoticímu nástroji
 • informovat příslušného oborového didaktika o termínech svých výstupů (kdy, kde a co budete učit)

   Rozsah praxe:

 • strávit na vybrané škole nejméně 6 půldnů (8–13 hod) – podle rozvrhových možností studenta i klinické školy
 • z každého předmětu absolvovat minimálně 10 hodin náslechů, 10 hodin vlastních vystoupení a 10 hodin věnovaných provozu školy
Po praxi
 • odevzdat Protokol o Pedagogické praxi oborovému didaktikovi nejpozději do 22. 5. 2023 (s podpisem a razítkem Studijního oddělení) a vložit do odevzdávárny v ISu (v případě přechodu na online výuku namísto potvrzení na SO zaslat Mgr. Mirce Navrátilové e-mailem, navratilova@sci.muni.cz)
 • zajistit kompletní vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje v ISu (provázející učitel, student, oborový didaktik)
 • do odevzdávárny v ISu vložit Reflektivní deník
 • zápočet bude udělen oborovým didaktikem na základě odevzdání Protokolů, Sebe/hodnoticího nástroje, Reflektivního deníku a pohovoru

Formuláře a podpůrné materiály ke stažení

Protokol o pedagogické praxi

Protokol je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student a provázející učitel (dodán studentem).

Po skončení praxe je studentem odevzdán oborovému didaktikovi (s podpisem a razítkem Studijního oddělení, nejpozději do 22. 5. 2023) a vložen do odevzdávárny v ISu.

 • Protokol o pedagogické praxi (před vytištěním protokolu se zvolí v záhlaví příslušný předmět z rozbalovacího seznamu)
 • Protokol o pedagogické praxi realizované distanční nebo kombinovanou formou (před vytištěním protokolu se zvolí v záhlaví příslušný předmět z rozbalovacího seznamu)
  • razítko a podpis ředitele školy v tomto případě není nutné řešit, naskenovaný Protokol je možné zaslat e-mailem oborovému didaktikovi a v kopii Mgr. Mirce Navrátilové (navratilova@sci.muni.cz) namísto podpisu a razítka Studijního oddělení a kontaktní osobě pro praxe na klinické škole (jsou uvedeny u Rozpisu v ISu).
Sebe/hodnoticí nástroj

Sebe/hodnoticí nástroj je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student (na začátku praxe a po praxi), provázející učitel (po praxi) a oborový didaktik (po praxi).

Po skončení praxe student zajistí kompletní vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje v ISu.

Reflektivní deník

Reflektivní deník je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student.

Po skončení praxe je studentem vložen do odevzdávárny v ISu.

Podpůrné materiály

Tyto materiály jsou určeny pro vlastní potřebu učitele a studenta.

Vedoucí učitelé pedagogické praxe na PřF:

Oboroví didaktici na PřF:

 • Biologie: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (orotrekl@sci.muni.cz)
 • Deskriptivní geometrie: RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (vondra@math.muni.cz)
 • Fyzika: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (zdenek@mail.muni.cz)
 • Chemie: Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (veru@mail.muni.cz, druhého didaktika                          chemie vždy uvést do kopie e-mailu)                                                                                  Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (literak@chemi.muni.cz, druhého didaktika                            chemie vždy uvést do kopie e-mailu)
 • Matematika: RNDr. Miluše Baráková (31825@mail.muni.cz)
 • Zeměpis: RNDr. Vladimír Herber, CSc. (herber@sci.muni.cz)

Důležité termíny – JS 2023

zápis klinické školy v IS:                      16. 1. – 17. 2. 2023

dodání informací na SO: 3. 3. 2023 (navratilova@sci.muni.cz)

odevzdání protokolů: do 22. 5. 2023

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.