Souvislá pedagogická praxe

Aktuálně pro JS 2023: zaslání protokolu o praxi příslušným osobám elektronicky namísto osobního odevzdání a potvrzení na Studijním oddělení je možné po dohodě s oborovým didaktikem (postupujte dle jeho pokynů).

Podmínky zápisu předmětu Souvislá pedagogická praxe (XS900)

Souvislé pedagogické praxe (SPP) probíhají na střední, popř. základní škole dle vlastního výběru studenta.

SPP je obecně realizována v trvání dvou týdnů v posledním týdnu před začátkem výuky jarního semestru a první týden jeho výuky.

Termín SPP pro JS 2023: 6. 2. – 17. 2. 2023

Instrukce k plnění praxe

Před praxí
 • kontaktovat vybranou školu a osobně si domluvit podrobnosti praxe (v případě volby klinické školy nebo další spolupracující školy s PřF MU je kontakt na garanta školy uveden přímo v odkazu seznamu škol)
 • dodat na Studijní oddělení Mgr. Mirce Navrátilové elektronicky vyplněný Návrh na uzavření dohody o provedení práce provázejícího učitele        (e-mailem, navratilova@sci.muni.cz)
 • v případě absolvování praxe na některé z klinických škol nebo dalších spolupracujících škol s PřF MU sdělit na Studijním oddělení Mgr. Mirce Navrátilové (e-mailem, navratilova@sci.muni.cz) následující informace: název školy, jméno učitele/učitelů a druh praxe (Souvislá pedagogická praxe, předmět/y), Návrh na uzavření dohody o provedení práce není v tomto případě nutné zajišťovat

z administrativních důvodů je nezbytné dodat tyto podklady a informace pro JS 2023 do 3. 2. 2023, při nedodržení termínu nebude možné praxi v tomto semestru absolvovat

Během praxe
 • na začátku praxe informovat provázející učitele praxe z jednotlivých předmětů na vybrané škole o povinných formulářích (Protokol o pedagogické praxi, Sebe/hodnoticí nástroj) jako podpůrné materiály jsou učitelům a studentům k dispozici záznamy z hospitace, které jsou určeny pro vlastní potřebu a neodevzdávají se na PřF (viz Formuláře a podpůrné materiály ke stažení)
 • vyplnit evaluační dotazník (vyplňuje se na začátku praxe a po praxi = dvojí evaluace), viz Metodické instrukce pro studenty k Sebe/hodnoticímu nástroji
 • informovat příslušného oborového didaktika (z oboru, ze kterého student vypracovává diplomovou práci) o termínech svých výstupů (kdy, kde a co budete učit)

   Rozsah praxe:

 • absolvovat minimálně 10 hodin náslechů, 10 hodin vlastních vystoupení a 10 hodin věnovaných provozu školy
 • jedná se o celkový počet hodin, po dohodě s provázejícím učitelem lze realizovat praxi z obou aprobačních předmětů nebo jen z jednoho              v obou případech vždy bude vyřizován 1 návrh DPP na 1 vyučujícího a 1 protokol o pedagogické praxi
Po praxi
 • odevzdat Protokol o Pedagogické praxi oborovému didaktikovi (s podpisem a razítkem Studijního oddělení) nejpozději do 22. 5. 2023 a vložit do odevzdávárny v ISu (v případě přechodu na online výuku namísto potvrzení na SO zaslat Mgr. Mirce Navrátilové e-mailem, navratilova@sci.muni.cz)
 • zajistit kompletní vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje v ISu (provázející učitel, student, oborový didaktik)
 • do odevzdávárny v ISu vložit Reflektivní deník
 • zápočet bude udělen na základě odevzdání Protokolu, Sebe/hodnoticího nástroje, Reflektivního deníku a pohovoru příslušným oborovým didaktikem (z oboru, ze kterého student vypracovává diplomovou práci)

Formuláře a podpůrné materiály ke stažení

Personální formulář (Návrh DPP)

Tento formulář bude před zahájením praxe dodán studentem provázejícímu učiteli praxe na vybrané škole (v případě volby klinické školy nebo další spolupracující školy s PřF MU není nutné Návrh na uzavření dohody o provedení práce zajišťovat)

Vyplněný formulář předá student elektronicky do 2. 3. 2023 na Studijní oddělení Mgr. Mirce Navrátilové (e-mailem, navratilova@sci.muni.cz).

Protokol o pedagogické praxi

Protokol je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student a provázející učitel (dodán studentem).

Po skončení praxe je studentem odevzdán oborovému didaktikovi (s podpisem a razítkem Studijního oddělení, nejpozději do 22. 5. 2023) a vložen do odevzdávárny v ISu.

 • Protokol o pedagogické praxi (před vytištěním protokolu se zvolí v záhlaví příslušný předmět z rozbalovacího seznamu)
 • Protokol o pedagogické praxi realizované distanční nebo kombinovanou formou (před vytištěním protokolu se zvolí v záhlaví příslušný předmět z rozbalovacího seznamu)
  • razítko a podpis ředitele školy v tomto případě není nutné řešit, naskenovaný Protokol je možné zaslat e-mailem oborovému didaktikovi a v kopii Mgr. Mirce Navrátilové (navratilova@sci.muni.cz) namísto podpisu a razítka Studijního oddělení a kontaktní osobě pro praxe na vybrané škole.
Sebe/hodnoticí nástroj

Sebe/hodnoticí nástroj je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student (na začátku praxe a po praxi), provázející učitel (po praxi) a oborový didaktik (po praxi).

Po skončení praxe student zajistí kompletní vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje v ISu.

Reflektivní deník

Reflektivní deník je povinnou součástí odevzdávaných dokumentů z praxe, vyplňuje jej student.

Po skončení praxe je studentem vložen do odevzdávárny v ISu.

Podpůrné materiály

Tyto materiály jsou určeny pro vlastní potřebu učitele a studenta.

Vedoucí učitelé pedagogické praxe na PřF:

Oboroví didaktici na PřF:

 • Biologie: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (orotrekl@sci.muni.cz)
 • Deskriptivní geometrie: RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (vondra@math.muni.cz)
 • Fyzika: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (zdenek@mail.muni.cz)
 • Chemie: Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (veru@mail.muni.cz, druhého didaktika                          chemie vždy uvést do kopie e-mailu)                                                                                  Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (literak@chemi.muni.cz, druhého didaktika                            chemie vždy uvést do kopie e-mailu)
 • Matematika: RNDr. Miluše Baráková (31825@mail.muni.cz)
 • Zeměpis: RNDr. Vladimír Herber, CSc. (herber@sci.muni.cz)

Důležité termíny – JS 2023

dodání Návrhu DPP provázejícího učitele na SO: 3. 2. 2023 (navratilova@sci.muni.cz)

při výběru klinické školy nebo některé z dalších spolupracujících škol s PřF MU dodání informací na SO: 3. 2. 2023

(navratilova@sci.muni.cz)

odevzdání protokolů: do 22. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.