Pokyny k přípravě a podávání žádostí o uznání předmětů

1. Jak podám žádost o uznání předmětů?

Žádosti o uznání předmětů podávejte elektronicky v sekci:

Student → Úřadovna → Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií

Nejprve v pravém horním rohu stránky vyberte studium, do kterého mají být předměty uznány. Následně vyberte přímo v aplikaci studium, ze kterého se předměty uznávají. Z vybraného studia je možné zaškrtnout jeden nebo více předmětů, o jejichž uznání se žádá.

2. Jak mám vyplnit žádost o uznání předmětů?

Do žádosti se automaticky předvyplní všechny údaje z vybraného předmětu. Není tedy nutné znovu dokládat to, co je již evidováno v ISu a to ani v případě, že se jedná o studium na jiné fakultě. V žádosti lze zvolit tyto možnosti:

Uznání včetně kreditů
Uznat předmět vč. kreditů je možné pouze v některých případech – prostudujte si Výklad studijního a zkušebního řádu pro studenty a Opatření děkana 6/2012. Předměty ze zahraniční stáže se uznávají včetně kreditů.

Předmět, který má být uznán do cílového studia
Student má možnost uznat si předmět se stejným kódem, s jakým jej odstudoval v původním studiu. V takovém případě zaškrtněte možnost "nechci dohledávat jiný předmět, chci si nechat uznat původní". Druhá možnost je nechat si uznat jiný předmět, například ten, který je v cílovém studiu povinný.

Příklad: Student má v cílovém studiu povinný předmět "Základy ekonomie". Již v minulosti v jiném studiu absolvoval předmět "Ekonomie pro pokročilé". V takovém případě je možné požádat o uznání předmětu s jiným kódem. Konkrétní pravidla stanovují interní předpisy fakulty, například směrnice děkana.

3. Jak probíhá vyřízení žádosti?

Vyřízení žádosti probíhá v elektronické podobě v ISu. Student již nedokládá vyjádření učitelů nebo garantů předmětu. Kladné rozhodnutí je studentovi zveřejněno v úřadovně v IS MU. Uznané předměty jsou zavedeny do evidence studenta po uplynutí lhůty na odvolání, tedy po nabytí právní moci. Z toho důvodu má student možnost vzdát se nároku na odvolání prostřednictvím úřadovny. Záporné rozhodnutí bude vystaveno písemně a student si ho na základě výzvy převezme na studijním oddělení.

4. Lze uznat více absolvovaných předmětů jako jeden nový předmět?

Ano, v tomto případě vyplňte žádost pro každý absolvovaný předmět zvlášť. Systém automaticky spojí žádosti týkající se jednoho cílového předmětu.

5. Jak zruším podanou žádost?

V případě, že fakulta dosud žádost nezačala zpracovávat, můžete žádost zrušit v aplikaci:

Student → Úřadovna → Seznam mých žádostí o uznání předmětů z jiných studií

prostřednictvím odkazu "Zrušení žádostí" pod seznamem podaných žádostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.