Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace

V rámci studia k rozšíření či doplnění učitelské kvalifikace v programu Celoživotní vzdělávání jsou uchazečům nabízeny 3 typy tohoto studia:

1. Studium k rozšíření učitelské způsobilosti odborného studia

Studium je určeno pro absolventy odborného magisterského studia neučitelského směru, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru.
Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu.
Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované programy:
Rozšiřující studium učitelství Biologie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Fyziky pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Chemie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Matematiky pro střední školy

2. Studium k rozšíření učitelské způsobilosti o další aprobační předmět

Studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelství, kteří si chtějí rozšířit učitelskou způsobilost o další vyučovací předmět.
Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky.
Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované obory: 
Učitelství Fyziky pro střední školy – rozšiřující studium o další aprobační obor

3. Studium učitelství jako souběžné studium pro studenty PřF

Studium je určeno studentům odborného magisterského studia neučitelského směru na Přírodovědecké fakultě MU, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru.
Studium probíhá souběžně s řádným odborným navazujícím studiem neučitelského směru na Přírodovědecké fakultě MU.
Toto studium je zakončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky. Podmínkou je, aby student k této zkoušce přistoupil současně nebo až poté, co složí státní závěrečnou zkoušku z odborného studia.
Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Výstupy během studia (např. týkající se pedagogických praxí, reflektivních seminářů, aj.) jsou požadovány v českém jazyce (více informací u oborových didaktiků daného předmětu).

Vypisované programy:

Rozšiřující studium učitelství Biologie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Fyziky pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Chemie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Matematiky pro střední školy
Rozšiřující studium Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Jak se přihlásit/zápis do studia:

Pro zahájení studia od jarního semestru 2024 lze podat přihlášku ke studiu od 22. 11. 2023 do 31. 1. 2024.
Přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči budou přijati na základě podané přihlášky a doložení dokumentů o absolvovaném vzdělání.
Jedná se o prezenční formu studia, standardní doba studia činí 2 roky.
Poplatek za studium činí 5000 Kč za jeden semestr. V případě souběžného studia lze studentům Přírodovědecké fakulty poplatek na základě žádosti v úřadovně IS prominout.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.