Biologické vědy

Ústav experimentální biologie, Ústav botaniky a zoologie

Biologický výzkum na fakultě zahrnuje jak ekologické a evoluční obory tak i experimentální laboratorní výzkum živých organismů. Výzkum Ústavu botaniky a zoologie se zaměřuje na ekologii, evoluci a systematiku cévnatých rostlin a jejich společenstev, hmyzu, pavouků, měkkýšů, rybích parazitů a obratlovců – např. netopýrů, včetně výzkumu klíčových procesů, jako role genomu a jeho velikost. Na Ústavu experimentální biologie se výzkum zaměřuje na integrující oblasti molekulární a buněčné biologie a genetiky, proteinové inženýrství a jeho aplikace, experimentální mikrobiologii, fyziologii, imunologii a vývojovou biologii živočichů a také fyziologii stresu u rostlin. Výzkumníci z Ústavu antropologie se zabývají hodnocením interindividuální a interpopulační variability a využití těchto znalostí při inovaci tradičních a tvorbě pokročilých metod pro určení základních demografických údajů zemřelých jedinců, pro vývoj pokročilých metod identifikace jedince či hodnocení biologických determinant růstu a vývoje jedince a jeho ovlivnění epigenetickými vlivy.

Pro podrobnější informace navštivte stránky ústavů:

Ústav antropologie

Ústav botaniky a zoologie

Ústav experimentální biologie

Botanická zahrada

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.