Informace o projektu
Studentská vědecká konference (SVK MBG)

Kód projektu
MUNI/B/0978/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt Studentské vědecké konference (SVK) navazuje na aktivity Přírodovědecké fakulty definované jejím dlouhodobým záměrem do roku 2010, především na její snahu o podporu rozvoje tvůrčí činnosti studentů, popularizaci studia a výsledků vědecké práce pracovníků a studentů fakulty a v neposlední řadě podporu aktivní účasti studentů na konferencích a seminářích.
Cílem projektu je vytvořit prostor pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných především Přírodovědeckou fakultou. Pozitivním přínosem navrhované konference bude nejen předání získaných poznatků ale i zdokonalení se studentů ve správné komunikaci s odborníky či navázání vzájemných profesních kontaktů k budoucí spolupráci. V souladu se snahou fakulty o zvyšování informovanosti veřejnosti a popularizaci vědeckopedagogické činnosti fakulty bude souběžně s navrhovaným projektem probíhat přednáškový cyklus pro veřejnost s názvem "GMO – mýty a legendy", což přinese unikátní spojení čistě odborné vědecké konference s populárně naučnými přednáškami pro veřejnost a s doprovodným programem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.