Umělé neuronové sítě a plánování pokusů v analytické chemii, zejména v separačních metodách

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/02/1103
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Umělé neuronové sítě (NS) v analytické chemii; výzkum, vývoj a aplikace optimalizačních technik založených na NS a genetických algoritmech a jejich kombinaci s metodami plánování pokusů pro obecný přístup k analytickým postupům a vývoji metod. Experimentální optimalizace kombinovaná s predikcí vlastností analytů také ze struktury (molekulových deskriptorů) a fyzikálně chemických konstant. Vytvoření obecné metodologie pro optimalizaci a vývoj analytických metod, zejména v těch případech, kdy klasické jednofaktorové optimalizační postupy experimentální optimalizace a předchozí metody ve složitých chemických systémech selhávají nebo jsou tyto postupy příliš pracné a časově náročné. Aplikace v analytické chemii, zejména v separačních metodách včetně chirálních (kapilární elektroforéza, kapalinová a iontové chromatografii), MALDI TOF hmotové spektrometrii a separačních technikách kombinovaných s hmotovou spektrometrií pro analýzy (vývoj metod) důležitých antiviroti (adamantanových derivátů), s

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.