Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/02/0263
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze
Národní park Podyjí

Komplexní projekt zaměřený na další rozvoj české a slovenské dipterologie, který se sestává z následujících dílčích projektů: (1) podrobný dipterologický výzkum Národního parku Podyjí ve spolupráci se 30 externími spolupracovníky, (2) podrobná studie bionomie čeledi Chloropidae, (3) revize evropských druhů rodu Tricimba (Chloropidae), (4) organizování středoevropské dipterologické konference. Plánované výstupy: (1a) monografie o dvoukřídlých Národního parku Podyjí, vydavatel: Masarykova universita v Brně, odpovědní editoři: M. Barták a Š. Kubík, autorsky se bude podílet asi 30 domácích a zahraničních specialistů, (1b,c,d): synekologické studie čeledí Chloropidae, Empididae a Hybotidae na území NP Podyjí - práce budou přímo navazovat na již publikované výsledky biomonitoringu těchto čeledí na rašeliništích NP Šumava, (2) bionomie a morfologie larev u čeledi Chloropidae - vyhodnocení několikaletého dochovávání larev ze živných substrátů včetně popisu larev u odchovaných druhů a popisu jejich

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.