Informace o projektu
Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0222
Období řešení
11/2010 - 10/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
http://geoinovace.geogr.muni.cz/
Spolupracující organizace
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Společnost pro Fair Trade

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky geografických studijních programů na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. Cíle bude dosaženo čtyřmi soubory opatření: (1) zavedení 15ti nových a inovací 14ti předmětů s důrazem na tvorbu moderních studijních materiálů, e-learning, výuku v angličtině, interaktivní metody výuky a posílením environmentálních témat a GIS; (2) zlepšení spolupráce s praxí prostřednictvím stáží studentů, exkurzí, přednášek expertů, kulatých stolů a informačních databází pro studenty; (3) zvýšením odborných kapacit vyučujících skrze kurzy dalšího vzdělávání, krátkodobé studijní pobyty aj. a (4) posílení spolupráce mezi univerzitními pracovišti a se zahraničním. Projekt bude realizován ve spolupráci čtyř partnerských pracovišť a v průběhu tří let do něj bude zapojeno nejméně 4 915 studentů a 681 akademických pracovníků.
Projekt zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich konkurenceschopnost ve znalostní ekonomice.

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.