Informace o projektu
Strukturovaná a modulární skladba studijních programů podporující integraci studia na MU v Brně

Kód projektu
ROZV/191/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Obsahem projektu je analýza studijních programů na MU a jejich nové obsahové uspořádání se zvláštním zřetelem na integraci, vzájemnou spolupráci fakult a prostupnost uvnitř MU i mimo MU. Modulární skladba, strukturovaný typ studia (Bc., Mgr., Ph.D.), integrace oborů a studijních předmětů, kreditní systém ECTS a uznávání studia absolvovaného v zahraničí nebo v kurzech celoživotního vzdělávání umožní vytvoření systému vzájemně prostupných studijních programů a oboru, vedoucí ke zkvalitnění studia na MU a k širšímu uplatnění absolventů na trhu práce.

Výsledky

Závěrečná zpráva projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.