Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
TD010063
Období řešení
1/2012 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku pro správní postupy v oblasti dopravní politiky a politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy. Předmětem projektu je vypracování metodiky pro postup regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU (CTP) a implementace směrnic Komise EU, tzv. železničních balíčků.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další