Informace o projektu
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/05/0020
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
databáze, klasifikace, rostlinná společenstva, vegetace

Cílem projektu je vytvoření typizačního systému vegetace České republiky, založeného na národní fytocenologické databázi a na využití formalizovaných klasifikačních metod, které byly v nedávné době zavedeny nebo nově vyvinuty řešitelským týmem. Novátypiz ace bude zahrnovat parametrizované vegetační jednotky, navazující na tradiční fytocenologické asociace, a bude dostupná prostřednictvím internetu ve formě expertního systému pro automatické určování vegetačních jednotek. Tato typizace bude založenana roz sáhlé analýze variability české vegetace v celonárodním měřítku, s využitím metod mnohorozměrné analýzy. Projekt zahrne také přípravu rukopisů druhého a třetího dílu monografie Vegetace České republiky se zpracováním vodní, mokřadní, synantropní achasmof ytické vegetace (včetně textových popisů, map rozšíření, synoptických tabulek, grafů a fotografií). Tato monografie bude základním zdrojem informací k diverzitě vegetace ČR.

Publikace

Počet publikací: 48


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.