Informace o projektu
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek (MIAB)

Kód projektu
MUNI/A/0875/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a bioanalýzu se budeme opírat o spektroskopické, separační a elektrochemické techniky. Vhodnou kombinací těchto technik lze dosáhnout vysoké selektivity při zachování meze detekce a doby analýzy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.