Vývoj metodiky pro studium početnosti a druhového složení fytofilní makrofauny rybničního litorálu

Kód projektu
FRVS/648/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
fytofilní bezobratlí, rybníky, litorál, odběrové metody

Výzkum bentických organismů ve stojatých vodách Evropy je dnes již dosti rozvinut. Doposud však byl zaměřen především na jezera (např. FJELDSA 1977, MALLORY et al. 1994), což v našich podmínkách nemá přímé uplatnění. Nejčastějším typem stojatých vod u nás jsou rybníky. Ty patří už od středověku k typickým fenoménům české krajiny, který ve svém rozsahu nemá obdoby nikde jinde na světě. Studiu vodních bezobratlých v těchto ekosystémech se již u nás zabývalo více autorů, zvláště v souvislosti s rybničním hospodařením; větší pozornost byla věnována planktonu (např. PŘIKRYL 1996), méně i bentickým organismům (např. KUBÍČEK 1984, DYKYJOVÁ & KVĚT 1978 a d.). Dodnes však neexistují jednotné odběrové metody, jejichž důležitost se projevuje zvláště v poslední době v souvislosti s potřebou rychle a kvalitně hodnotit okamžitý stav rybníků (např. v souladu se směrnicí EU: Directive 2000/60/EC of the European Parliament of the Council of 23 October 2000: Establishing a Frame-work for Community Action in the Field of Water Policy. Official Journal L 327: 1-73.). I při studiu na vysokých školách se studenti setkávají s celou řadou hydrobiologických metod, z nichž však mnohé jsou použitelné jen ve zcela specifických případech a navíc jsou odběrová zařízení často nedostupná a nákladná. Vývoj nových a jednoduchých hydrobiologických metod a snaha o jejich standardizaci je dnes proto velmi žádoucí.


Navrhovaný projekt bude zaměřen na vývoj metod pro odběr vodních bezobratlých v rybničním litorálu, na zdokonalení výuky limnologických metod na Přírodovědecké fakultě a na výzkum oživení litorálních porostů na rybnících v souvislosti s rybničním hospodařením.


Výsledky

Konkrétními výstupy tohoto projektu jsou: 1.Vyvinutí a zkonstruování speciálního rámového odběráku pro odběry fytofilních bezobratlých v rybničním litorálu, který je nyní na našem ústavu k dispozici pro všechny zájemce o tuto problematiku. 2.Navíc byl vyvinut a zkonstruován zcela nový typ kořenové sondy pro odběry v kořenové zóně emergentní litorální vegetace. 3.V rámci předmětu Základní limnologické metody (Bi6750) proběhla přednáška (ta bude nyní sloužit i další roky k výuce tohoto předmětu - viz přílohy) a terénní výjezd zaměřený na předvedení různých odběrových metod ve stojatých vodách, kde bylo demonstrováno celkem 16 typů odběrových zařízení, včetně nově zkonstruovaných (viz přílohy). 4.Jako představení nových odběrových zařízení a z odběrů srovnávajících účinnost rámového odběrového zařízení s běžně používanou bentosovou síťkou vznikla publikace: Sychra J. & Adámek Z.: Sampling methods for the monitoring of phytophilous macroinvertebrates in emergent littoral macrophyte beds. Ann. Limnol. – Int. J. Lim. (submitted).(viz přílohy)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.