Členství v Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) a v Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) (SCAR_&_COMNAP)

Kód projektu
LG13013
Období řešení
3/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká geologická služba

Hlavním cílem předkládaného projektu je oficiální zapojení českých vědecko-výzkumných aktivit do mezinárodních struktur antarktických výzkumů a zajištění optimálního využití jak výzkumné tak technicko-logistické infrastruktury partnerských států pro české národní vědecké projekty v Antarktidě, jakož i udržování dobrého technického stavu unikátní infrastruktury české vědecké stanice J.G.Mendela v Antarktidě, včetně jejího zásobování a údržby. Toho je možno dosáhnout naplněním cílů programu INGO, a to především zajištěním účasti českých odborníků na každoročních koordinačních setkáních klíčových mezinárodních institucí: Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) a Antarctic Treaty Consultative Meeting/Committee for Environmental Protection (ATCM/CEP). Cílem účasti (mimo významné posílení mezinárodní statutu České republiky mezi státy Antarktického smluvního systému) bude cestou spolupráce nad výzkumnými tématy a operacemi partnerských států SCAR a COMNAP rozšiřovat a optimalizovat české národní antarktické výzkumné programy i technické a logistické zajištění české antarktické stanice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.