Realizace laboratorního digitálního spektrofotometru pro širokou spektrální oblast

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA101/04/2131
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
digitální spektrofotometr, konstrukce laboratorního vzoru, neuniformní tenké vrstvy, plošné rozdělení indexu lomu vrstev, plošné rozdělení tlouštěk tenkých vrstev, odrazivost neuniformních tenkých vrstev, propustnost neuniformních tenkých vrstev
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Podstatou navrhovaného projektu je návrh a realizace laboratorního vzoru dvoukanálového digitálního spektrofotometru umožňujícího v ultrafialové a viditelné oblasti spektra měřit ex situ průběh optických konstant a tloušťky nehomogenních tenkých vrstevna velké ploše. Jako zářivý zdroj bude použit mnochromátor s XE výbojkou, jehož výstupní svazek bude rozdělen dvěma za sebou zařazenými křemennými děliči do dvou kanálů. V prvním z nich bude umístěn měřený vzorek (vrstva), referenční vzorek,CCD kamera azrc adlo zobrazující povrch vzorku na čip CCD kamery. Ve druhém kanálu pak bude umístěn vzorek referenční a pomocný detektor (např. fotonásobič). Obraz povrchu sejmutý CCD kamerou bude zpracován v počítači. V popsaném uspořádání bude možné měřitspektrální zá vislosti relativní odrazivosti (propustnosti)studované vrstvy odpovídající jednotlivým pixelům CCD kamery, tj. odpovídající jednotlivým bodům (malým oblastem) ve střední rovině studovaného povrchu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.