Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Vývoj nových metod pro charakterizaci metaloproteinů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/07/1391
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
gelová elektroforéza, ICP-MS, monolitická HPLC kolona, kontinuální eluční elektroforéza, laserová ablace, metaloprotein

Podstatou navrhovaného projektu je hledání nových metod vhodných pro analýzu metaloproteinů. Projekt je založen na spojení vybraných separačních metod se selektivní detekcí specií obsahujících kovové prvky. Mezi zamýšlené separační metody využívané pro dělení proteinů jsme zařadili kromě běžnější gelové elektroforézy v polyakrylamidovém gelu doposud málo rozšířené metody s vysokým separačním potenciálem, jako jsou kontinuální eluční gelová elektroforéza a vysokoúčinná kapalinová chromatografie na monolitických sorbentech. Strategie detekce spočívá v paralelní identifikaci příslušného proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF a příslušného kovového prvku daného metaloproteinu s využitím hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu. Spojení separační a detekční techniky bude realizováno v závislosti na výstupu separační techniky, a to jak v roztoku, tak v gelu. Pro přímou prvkovou analýzu gelu bude využito laserové ablace vzorku, pro analýzu roztoků využijeme zmlžovacích technik.

Publikace

Počet publikací: 7