Podpora výzkumu studentů v oblasti chemie životního prostředí v roce 2014 (ENCHEM2014)

Kód projektu
MUNI/A/0968/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Kontaminace ekosystémů i životního prostředí člověka představuje významný vědecký, společenský i ekologický problém, který stále vyžaduje aktivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. V rámci předkládaného projektu bude dále podpořen systematický rozvoj a posilování zapojení studentů PřF MU - především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí - do výzkumu v několika propojených směrech: (1) instrumentální analytická chemie pro životní prostředí, (2) nástroje pro monitorování toxických látek, (3) osud látek v matricích životního prostředí, (4) environmentální modelování a predikce expozice. Zapojením studentů do výzkumu v centru RECETOX PřF MU budou v rámci řešení projektu získávány nové informace o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek. Nově získané údaje budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím a konstrukci environmentálních modelů. Dílčím cílem projektu je dále podpora aktivního zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity, zejm. účast a prezentace na konferencích. Výstupy z projektu budou především kvalitní publikace v zahraničních časopisech s IF a realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.