Informace o projektu
Struktura a dynamika biopolymerů (SDB2014)

Kód projektu
MUNI/A/0827/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu Struktura a dynamika biopolymerů je propojení informací o 3D strukturách velkých biologicky aktivních makromolekulárních látek (zejména bílkovin, nukleových kyselin a jejich funkčních komplexů) dohromady s informacemi o jejich vlastnostech i biologických rolích, za účelem detailního popisu důležitých fyziologických stejně jako patologických procesů, jichž se tyto makromolekuly účastní na buněčné úrovni. Metodologicky se projekt opírá o řadu experimentů s komplementárním rozsahem prostorového i časového rozlišení zahrnujících metody rentgenové difrakce monokrystalů, nukleární magnetickou rezonanci (NMR), mikroskopii atomových sil (AFM) doplněné o metody poskytující informace o mezimolekulárních interakcích. Experimenty využívané v projektu jsou navrženy za účelem pochopení základních principů fungování molekul v živých organizmech a často se opírají o in-vitro systematické studie za využití celé škály biofyzikálních nástrojů doplněné o teoretické studie postavené na výpočetní chemii, chemo- a bioinformatice. Detailní zájem je věnován dynamickému chování (časovým proměnám) třírozměrných struktur na časové škále pokrývající rozsah od 10E-10 do 10E-2 s, čímž získáme ucelený obraz o dynamice klíčových buněčných komponent. V rámci projektu je taktéž vymezen prostor pro vývoj nových metod strukturní biologie a zpracování získaných dat pro biochemické, biomedicínské a biotechnologické aplikace. Řešení jednotlivých cílů projektů se budou standardně účastnit studenti magisterských a doktorských studijních programů garantovanými Národním centrem pro výzkum biomolekul (zejména Biomolekulární chemie) ale i ostatních oborů, na jejichž vzdělávání se NCBR podílí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.