Vizualizace jevů v plazmatu

Kód projektu
MUNI/FR/0115/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem je obohatit výuku kurzu F5170 Úvod do fyziky plazmatu o demonstraci procesů v plazmatu pomocí cílených experimentů a vizualizace procesů v plazmatu numerickými modely. Výstupem bude učební text v českém a anglickém jazyce a česko-anglický glosář termínů z fyziky plazmatu. Text doplněný o videa experimentů a animace, které budou výstupem numerických modelů, bude začleněn i do e-learningových materiálů. Studijní materiály budou zároveň použity pro kurz F7241 Fyzika plazmatu 1.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.