Statistické hodnocení genetických dat

Kód projektu
FRVS/2251/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Obory molekulární biologie a genetika patří k nejbouřlivěji se rozvíjejícím oblastem vědeckého bádání 20. a 21. století a vstupují do různých oblastí živočišného a rostlinného života, od poznání podstaty lidských chorob až po mapování a ochranu biodiversity na Zemi.


Pro porozumění zákonitostí přírody nestačí pouze osvojení si jednotlivých ekologických, molekulárně–biologických a laboratorních postupů, a tak nashromáždit velkého množství údajů a dat. Ale je zapotřebí tyto data správně statisticky analyzovat a vyhodnocovat. Z tohoto důvodu je naším cílem vytvoření nového studijního předmětu: „Statistické hodnocení genetických dat“, který poskytne studentům přehled použitelných statistických metod v rozličných oblastech bádání spolu se základy praktického ovládání softwarových nástrojů pro tento typ analýz s následnou interpretací získaných výsledků. Předmět bude doplněn i o e-learningovou učebnici sloužící k samostudiu, jako podpora výuky a pro zabudování materiálů kurzu do LMS Masarykovy university.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.