CHEMTRANS2015 - Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek (CHEMTRANS2015)

Kód projektu
MUNI/A/1355/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Chemické látky prodělávají za kontrolovaných podmínek i v prostředí řadu abiotických a biotických transformací, jejichž pochopení je klíčové jak pro poznání osudu a chování chemikálií, tak i pro možné aplikace (např. využít pro detekční systémy, biosenzory, aplikace v remediacích apod). Předkládaný projekt usiluje o podporu a přímé zapojení studentů do aktivního výzkumu v oblastech studia mechanismů transformací chemických látek. Projekt podpoří studenty doktorských oborů programů Chemie a Biologie na PřF MU, kteří realizují dizertační práce v napojení na aktivity výzkumného centra RECETOX. Kromě doktorských studentů se počítá i se zapojením nejlepších magisterských studentů. Hlavní směry studentského výzkumu budou zahrnovat: (1) vývoj a výzkum fotoreaktivních skupin a souvisejících fototransformačních reakcí, (2) výzkum makrocyklických receptorů a jejich využití pro citlivou detekci aniontů a (3) studium enzymů a jejich využitelnosti pro environmentální aplikace. Projekt studenty podpoří zejména formou dílčích pracovních úvazků a stipendií a dále podporou aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí. Hlavními výstupy projektu budou studentské publikace v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.