Informace o projektu
Studium nerovnovážné kinetiky plazmochemických reakcí v atmosférických plynech za sníženého tlaku s ohledem na využití v analytické chemii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/08/1106
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
dohasínající plazma, kinetické procesy, přenos energie, analytické metody, spektroskopie
Spolupracující organizace
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně

Projekt se zaměřuje na studium kinetických procesů probíhajících ve výbojích a dohasínání dusíku a jeho směsí s kyslíkem a argonem se stopovými příměsemi. Budou zkonstruovány nové radiofrekvenční a mikrovlnné plazmové zdroje (obojí pracující v kontinuálním i pulzním režimu výboje) za sníženého až atmosférického tlaku. Stejnosměrný nízkotlaký výboj bude využit jako referenční pro kinetický model plazmatu. Plazma bude studováno pomocí optické emisní a absorpční spektroskopie s využitím numerické simulace spekter a pomocí in-situ EPR spektroskopie. Bude vytvořen nový vibračně plně rozlišený model kinetických procesů ve výboji a dohasínání a jeho výsledky budou konfrontovány s experimentálními daty. Přímým výstupem řešení bude aplikace nových plazmových zdrojů v chemické analýze vybraných prvků a proto budou vyvinuty nové techniky zavádění analytických vzorků do výbojů. Mimo tuto aplikaci budou výsledky přínosné i pro oblasti plazmové sterilizace, povrchových úprav a pro monitorování životního prostředí. Projekt navazuje na grant GAČR 202/05/0111 Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich aplikaci v chemické analýze v podstatě stejného řešitelského kolektivu.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.