Informace o projektu
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 4

Kód projektu
MUNI/A/0972/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Studenti magisterského a doktorského studia budou v rámci akreditovaného studijního oboru Fyzika plazmatu řešit dílčí vědecko - výzkumné úkoly, kterými se Ústav fyzikální elektroniky a Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Centrum) dlouhodobě zabývá. Pod odborným vedením svého školitele (a s přispěním ostatních členů Ústavu a Centra) budou tito studenti v průběhu řešení projektu pracovat na svých diplomových a disertačních pracích v následujících perspektivních směrech: Diagnostika plazmatu, Modelování plazmatu, Depozice a charakterizace tenkých vrstev a nanostrukturních materiálů, Úprava a modifikace povrchů plazmatem. Výsledky prací budou důsledně publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech. S podporou tohoto projektu bude realizována zejména účast na konferencích, podpora publikačně aktivních studentů formou stipendií, nákup a zajištění provozních prostředků pro experimentální práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.