Význam Toll-like receptorů v odpovědi střevních epiteliálních buněk na cyanobakterie vodních květů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-24949S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vodní květy tvořené různými druhy sinic a asociovanými bakteriemi představují závažné možné riziko pro lidské zdraví. Jedním z následků otrav vodou kontaminovanou sinicovými toxiny jsou gastroenteritidy. Mechanismus jejich vzniku však ještě není objasněn. Naše publikované výsledky ukazují, že LPS frakce extrahovaná z vodního květu je pyrogenní a iniciuje buňky imunitního systému k uvolňování prozánětlivých cytokinů. Zároveň jsme pozorovali, že během aktivace makrofágů microcystinem-LR dochází k aktivaci proteinů signálních drah Toll-like receptorů (TLR) hrajících klíčovou roli v rozeznávání patogenů buňkami imunitního systému a epiteliálními buňkami bariérových tkání, vč. střevního epitelu. Domníváme se, že interakce LPS a cyanotoxinů s TLR v epiteliálních střevních buňkách se podílí na spouštění střevního zánětu. Pro potvrzení naší hypotézy budeme sledovat vliv LPS a cyanotoxinů získaných z biomas ze životního prostředí i z laboratorních kultur na buňky střevního epitelu. Pro objasnění vlivu heterotrofních bakterií na celkovém účinku vodního květu budou použity i axenické kultury.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.