Informace o projektu
Czech Polar Research Infrastructure (CzechPolar2)

Kód projektu
LM2015078
Období řešení
1/2016 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Antarktida, Arktida, biovědy, geovědy
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Primárním cílem výzkumné infrastruktury s akronymem "CzechPolar2" je poskytování zázemí pro špičkový vědecký výzkum v obou polárních oblastech, jehož výsledky významně přispějí jak k celosvětovému porozumění globálním hrozbám (změna klimatu, ozónová anomálie, vzestup hladiny a změny v cirkulaci oceánů, uhlíku a skleníkových plynů, ohrožení biodiverzity, atd.), tak také k technologickému pokroku. K dalším cílům patří navázat na tradici československých polárních výzkumů v 50. a 60. letech 20. stol. a především pak podpořit postavení a konkurenceschopnost České republiky v této oblasti na mezinárodním poli. Kontinuální a mezinárodně oceňovaný výzkum Antarktidy přinesl České republice v roce 2013 konzultativní status v rámci společenství států Antarktické smlouvy. Pokračování tohoto výzkumu je zároveň nezbytnou podmínkou pro udržení tohoto vysoce hodnoceného (a nesnadno získaného) privilegia a současně nástrojem české zahraniční politiky. Arktické aktivity jsou úžeji propojené s mírnými šířkami severní polokoule včetně střední Evropy díky probíhající globální změně, k čemuž výzkumná infrastruktura nabízí platformu ke sběru relevantních dat. Kromě toho dále vzrůstá možnost využití potenciálu Arktidy díky otevírajícímu se Severozápadnímu průjezdu, rozšiřujícím se oblastem komerčního rybolovu a průzkumu ložisek nerostných surovin na arktickém šelfu. V návaznosti na vědecký výzkum je podstatným cílem infrastruktury též vzdělávání studentů a příprava mladých vědeckých pracovníků. Oba spoluřešitelé jsou přírodovědeckými fakultami významných českých univerzit; výstupy výzkumu jsou tudíž každoročně implementovány do výuky desítek studijních předmětů a oborů. Prostřednictvím množství infrastrukturou pořádaných setkání, seminářů, workshopů a kurzů jsou podporovány sdružování a spolupráce široké vědecké komunity.

Výsledky

Jimp (článek v periodiku zařazeném v databázi Web of Science): 50; JSC (článek v periodiku zařazeném v databázi SCOPUS): 50; C (kapitola v odborné knize): 10. Údaje za celou dobu řešení projektu (2016–2019).

Publikace

Počet publikací: 236


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 24 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.