Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Vývoj kontrastních typů frakcionované silikátové taveniny na základě studia taveninových inkluzí

Kód projektu
IAA300130801
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
granit, pegmatit, taveninové inkluze
Spolupracující organizace
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Česká geologická služba

Taveninové inkluze uzavřené v křemeni jsou unikátním dokladem o složení mateřských silikátových tavenin. Cílem tohoto projektu je: 1. ve spolupráci specialistů studujících vývoj silikátových tavenin granitů a pegmatitů v různých geologických institucích v ČR sestavit tým a zavést metodiku studia taveninových inkluzí jako nedílnou součást studia magmatických systémů, 2. na příkladu detailního studia tří geologicky dobře definovaných vícefázových magmatických systémů z Českého masívu (silně peraluminický granit, slabě peraluminický subvulkanický granit, komplexní pegmatit) popsat vývoj silikátové taveniny včetně jejich volatilních složek během pokročilé frakcionace. Srovnání taveninových inkluzí z různých generací křemene v témže systému umožní studovat změny obsahu chemických prvků a vody během frakcionace, rozdíly mezi vybranými systémy pak umožní ocenit význam tlaku (=hloubky) pro průběh frakcionace granitoidního magmatu.

Publikace