Aplikace netradičních izotopů na řešení petrogeneze granitoidních hornin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/07/0992
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
granit, petrogeneze, stabilní izotopy, radiogenní izotopy, lithium, bór, kyslík, stroncium, neodym, MC ICP-MS, středočeský plutonický komplex, pegmatit, Západní Karpaty, Variscidy
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Česká geologická služba

Klíčové otázky zdrojů a způsobů vzniku granitoidů zůstávají i po dvou stech letech intenzivního studia stále nedořešeny. Aplikace netradičních izotopových systémů, např. Li a B, mohou vrhnout nové světlo na tyto staré problémy. Překážkou je však to, že znalosti chování těchto izotopů jsou zatím útržkovité a potřebná data jsou vzácná. Návrh zahrnuje sérii příkladových studií celé řady dobře dokumentovaných granitoidních skupin v Českém masivu a Západních Karpatech. Detailní zpracování Li-B-O-Sr-Nd izotopových systémů by mělo vymezit pravidla distribuce Li a B izotopů ve vztahu ke genezi různých granitoidních hornin (I, S a A-typů granitů, ultradraselných hornin, leukogranitů a pegmatitů).Budou posouzeny řídící vlivy různého charakteru zdrojů (obohaceného pláště, spodní kůry, metasedimentů) a následujícího vývoje magmat (frakční krystalizace, asimilace, hybridizace). Projekt navíc poskytne nutně potřebný soubor referenčních dat Li-B pro granitické horniny. Dají se očekávat také významné

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.