Informace o projektu
Výzkum Obratlovců z Behaviorálně-Ekologického a Fylogeografického pohledu (VOBEF)

Kód projektu
MUNI/A/1330/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na behaviorálně-ekologickou a fylogeograficko-systematickou problematiku modelových skupin obratlovců na evolučním pozadí. Projektu se zúčastní 6 akademických pracovníků a 18 studentů doktorského studijního programu a dále též studenti magisterského stupně se zaměřením Zoologie. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován výrazně multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita) a genetického výzkumu (fylogeografický přístup, populační genetika) populací a společenstev obratlovců se studiem chování. Dalším studovaným vztahem bude vztah kořisti a predátora včetně jeho hospodářského významu. Významnou součástí bude i zahrnutí výzkumu vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Určujícím jmenovatelem projektu jsou modelové organismy, obratlovci a na ně navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Tyto pak budou studovány z různých aspektů založených především na interdisciplinárním propojení tradičních výzkumných témat: 1) studium ekologických vztahu predátor – kořist, 2) populační ekologie a ekologie společenstev, 3) studium speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů příbuzných taxonů, 4) evoluce chování a jeho adaptivnost a 5) koevoluce vztahů mezi hostitelem a patogenem. Uvedené výzkumné bloky mají aplikované přesahy do studia dynamiky areálů rozšíření v souvislosti s antropizací krajiny, ale též souvislost s hospodářsky významnými škůdci. Nelze opomenout význam jednotlivých bloků využívající principy ochranářské genetiky a jejich aplikace v praxi. Výstupy projektu povedou k objasnění některých obecných ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Výsledky budou v rámci projektu publikovány a prezentovány na národních i mezinárodních fórech.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.