Lektiny z Burkholderia cenocepacia:strukturně-funkční studie

Kód projektu
MEB020710
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Burkholderia cenocepacia; cystic fibrosis; lectins; pathogens

Sacharidy jsou molekuly nesoucí velký informační potenciál. Interakce mezi proteiny a sacharidy hrají klíčovou roli v mnoha biologických procesech, jako je fertilizace, kancerogenese, vývoj metastas. Za specifické rozpoznávání host-patogen při bakteriálních a virových infekcích jsou odpovědné proteiny, zvané lektiny. Mnoho patogenních mikroorganismů rozpoznává právě fukosu a fukosylované oligosacharidy. Detailní znalost faktorů podílejících se na primárním rozpoznávání je nezbytným předpokladem např. při navrhování a syntéze nových antiadhezivních terapeutik.
Hlavním vědeckým cílem navrhované spolupráce je identifikace a charakterizace lektinů z B. cepacia a strukturně-funkční charakterizace jejich interakcí s biologicky aktivními oligosacharidy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.